Domů / Literatura a software

Zřizování a rekonstrukce el. instalací v nástavbách, vestavbách a v panelových domech


Žádné hodnocení. Kód: L115 Produktové číslo: 9788087942833
Výrobce: IN-ELIN-EL
Skladem: 5 ks
6417 0 %
Cena před slevou: 330 Kč
330 Kč , plus doprava
(330 Kč/ks)
 
Zřizování a rekonstrukce el. instalací v nástavbách, vestavbách a v panelových domech

(vydáno: 11/2021)
Autor: Ing. Karel Dvořáček
Formát: A5, 104 stran, 26 obrázků, 22 tabulek

Příručka rozšiřuje stávající, třetí vydání stále velmi žádané publikace „Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech“.

Toto téma jsme rozšířili o zřizování a rekonstrukce elektrických instalací v nástavbách, vestavbách a přístavbách. Problematika je velmi aktuální v souvislosti s chronickým nedostatkem bytů.

Příručka popisuje základní kritéria pro projektování a provádění elektrických instalací v nástavbách, vestavbách (přístavbách) a v panelových domech. Uvedeny jsou i požadavky na provádění elektroinstalace v nových nástavbách a vestavbách (přístavbách) rodinných domků.

Autor klade důraz na provádění nových, částečných či celkových rekonstrukcí elektrických instalací v nástavbách, vestavbách (přístavbách), a to jak jednotlivých bytů, tak i celých objektů bytových domů. V návaznosti na specifické podmínky a vnější vlivy jsou uvedeny postupy pro volbu a ukládání elektrických zařízení v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a vybranými stavebními konstrukcemi.

Čtenář se seznámí i s podmínkami používání různých svítidel určených pro použití v bytové výstavbě, které vycházejí ze současných norem, a to jak pro bezpečný provoz, tak pro optimalizaci z hlediska spotřeby elektřiny při zachování požadované osvětlenosti prostoru umělým osvětlením.

Obsah příručky je rozdělen do několika kapitol: vybrané pojmy související s touto problematikou, legislativní zásady, příprava rekonstrukce elektrických rozvodů v bytovém domě, připojení objektu a hlavní domovní skříň, uzemnění a navazující ochranné vodiče, hlavní domovní vedení, osvětlení společných komunikací a bytů, rozvody elektronických komunikací, elektrické rozvody v bytech, nástavby v bytových domech a rodinných domcích, vestavby (přístavby) v bytových domech a rodinných domcích a zázemí bytových domů včetně doporučení pro zřizování napájecích bodů pro elektrická vozidla.

Text příručky byl zpracován i s přihlédnutím k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb.

Příručka je určena široké odborné veřejnosti: od projektantů elektrických zařízení, investorů a pracovníků montážních firem, přes revizní techniky, až po laiky mající zájem o tuto problematiku, kteří chtějí mít přehled při zadávání zakázky odborné firmě či OSVČ podnikající v oblasti elektroinstalací.

Mohou ji využít též studenti elektrotechnických oborů, mistři odborného výcviku odborných učilišť i učitelé středních a vyšších stupňů škol se zaměřením na elektrotechniku.

Obsah

1. ÚVOD

2. VYBRANÉ DŮLEŽITÉ POJMY
2.1  Definice objektů
2.2  Kolaudace stavby
2.3  Současné pojetí opravy elektroinstalace
2.4  Rekonstrukce a částečná rekonstrukce
2.5  Prokazatelnost (seznámení, souhlasu, pokynu atd.)

3. DŮLEŽITÁ PRAVIDLA PRO ELEKTROTECHNICKOU PRAXI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOUČASNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘÍSTUPU JUDIKATURY K NIM
3.1  Zákony a vyhlášky (výběr)
3.1.1  Základní požadavky na elektroinstalaci (nejen) v obytných budovách  – vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném znění
3.1.2  Problematika ochrany před bleskem
3.1.3  Výtahové a větrací šachty
3.1.4  Zemniče a výběr zásuvek
3.2  Sdělení požadavků na činnosti ve vztahu k elektroinstalaci
3.2.1  Důležitost vhodné formulace pokynů
3.2.2  Požadavky na uživatelskou kontrolu ochranných přístrojů
3.2.3  Sdělení pro investora/uživatele
3.3  Možný dopad trestního práva na elektrotechniky

4. PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ V BYTOVÉM DOMĚ
4.1  Specifika rozvodů v bytovém domě – vyzdívaný skelet a zděné budovy
4.2  Specifika rozvodů v panelovém bytovém domě

5. PŘIPOJENÍ OBJEKTU A HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇ
5.1  Hlavní domovní skříň (HDS)
5.1.1  Umístění a výměna hlavní domovní skříně
5.2  Hlavní domovní vedení (HDV)
5.2.1  Hlavní zásady pro HDV
5.2.2  Přívod HDV do objektu, pokud hlavní domovní skříň přímo k objektu nepřilehá
5.3  Příprava na vybudování dobíjecí stanice pro elektrická vozidla

6.  UZEMNĚNÍ A NAVAZUJÍCÍ OCHRANNÉ VODIČE
6.1  Uzemnění – obecné požadavky
6.2  Zemniče
6.2.1  Provedení zemničů
6.2.2  Ukládání zemničů a vliv okolí na jejich funkčnost
6.2.3  Zemniče u stávajících objektů bez funkčního základového zemniče
6.2.4  Základní požadavky na odpor uzemnění z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem – síť TN
6.2.5  Možnost doplnění uzemnění u panelových a starších obytných budov
6.3  Uzemňovací přívody
6.4  Schéma uzemnění v budově

7.  HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ – HDV
7.1  Základní požadavky na hlavní domovní vedení
7.2  Stoupací vedení a hodnocení rizik na komunikacích
7.3  Doplnění HDV pro nástavbu (vestavbu)
7.4  Dimenzování HDV dle ČSN 33 2130 ed. 3
7.5  Únikové cesty
7.5.1  Únikové cesty – elektrické vedení
7.5.2  Únikové cesty – elektrické přístroje
7.6  Měření odběrů, odbočky do bytu
7.6.1  Měření odběrů, jistič před elektroměrem
7.6.2  Problematika připojení hlavních jističů před elektroměrem
7.6.2.1  Samostatný přívod nebo připojení těchto jističů na „hřeben“
7.6.2.2  Umístění elektroměrových rozváděčů
7.6.2.3  Umístění elektroměrových rozváděčů v objektech s upravitelnými byty a byty zvláštního určení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
7.6.2.4  Problematika změn v rozváděčích
7.7  Další požadavky na elektrická vedení v bytových domech
7.7.1  Vedení od elektroměru k podružným rozváděčům
7.7.2  Prostup vedení procházející konstrukčními prvky
7.7.3  Vybrané způsoby ukládání vedení
7.7.4  Vodiče nízkého napětí a blízkost sdělovacích kabelů
7.7.5  Umísťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů
7.7.6  Volba a způsoby kladení vedení s ohledem na údržbu včetně provádění úklidu

8.  OSVĚTLENÍ SPOLEČNÝCH KOMUNIKACÍ A BYTŮ
8.1  Počet obvodů umělého osvětlení na společných komunikacích
8.1.2  Připojování obvodů osvětlení společných komunikací
8.1.3  Rozdělení vnitřních společných komunikací z hlediska osvětlení
8.1.4  Rekonstrukce osvětlení společných komunikací
8.2  Provedení světelných obvodů
8.2.1  Jištění světelných obvodů
8.2.2  Doporučované příkony pro osvětlení dle ČSN EN 15193-1
8.2.3  Možnosti úspor elektřiny při různém ovládání umělého osvětlení dle návrhu IEC TS 61200-292 ED1
8.2.4  Současné požadavky na umělé osvětlení bytových domů

9.  ROZVODY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
9.1  Rozvody elektronických komunikací v panelových domech a objektech postavených do roku 2000
9.1.1  Státní telefon
9.1.2  Rozhlas po drátě (DR)
9.1.3  Domácí telefon, zvonková signalizace, elektrický zámek, elektrický vrátný
9.1.4  Zařízení pro společný příjem signálu televize a rozhlasu (TV a R) z anténního systému
9.1.5  Zařízení pro příjem signálu kabelovými rozvody
9.2  Výstavba fyzické infrastruktury uvnitř budov – optické rozvody
9.2.1  Zásady pro budování fyzické infrastruktury uvnitř budov

10.  ELEKTRICKÉ ROZVODY V BYTECH
10.1  Základní požadavky na elektrické rozvody v bytech
10.2  Bytové rozvodnice
10.3  Minimální počty obvodů v bytech
10.4  Vybavení jednotlivých místností bytu elektrickým zařízením
10.4.1  Obývací pokoj
10.4.2  Ložnice
10.4.3  Kuchyně
10.4.4  Kuchyňský kout
10.4.5  Koupelna
10.4.6  WC
10.4.7  Chodba, předsíň
10.4.8  Sklípek, komora, šatna
10.5  Provedení nových elektrických rozvodů v bytech panelových domů
10.6  Současně použitelné průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
10.7  Rekonstrukce elektrických rozvodů v panelových bytech
10.7.1  Úvod do technické problematiky provádění rekonstrukcí elektrických rozvodů panelových bytových domů
10.7.2  Provádění rekonstrukcí dle současných požadavků
10.7.3  Příklad vhodných úložných materiálů pro elektrické rozvody v obytných místnostech bytu
10.7.4  Elektrické rozvody v lehkých příčkách
10.8  Použití proudových chráničů v bytech
10.8.1  Správné využití proudových chráničů v obytných budovách
10.8.2  Zvýšení standardu ochrany před úrazem elektrickým proudem při opravách nebo úpravách stávajících zásuvkových rozvodů v síti TN-C

11.  NÁSTAVBY
11.1  Nástavby na bytových domech
11.2  Nástavby na rodinných domcích

12.  VESTAVBY (PŘÍSTAVBY)
12.1  Vestavby na půdách bytových domů – samostatné bytové jednotky
12.2  Vestavby na půdách bytových domů – rozšíření bytové jednotky v posledním stávajícím patře
12.3  Vestavby na půdách rodinných domků
12.3.1  Vestavby na půdách rodinných domků – samostatné bytové jednotky

13.  ZÁZEMÍ BYTOVÝCH DOMŮ
13.1  Sklepy, kočárkárny, sklípky a další
13.2  Napájení obvodů pro garáže objektu a pro dobíjení elektromobilů
13.2.1  Garáže
13.2.2  Dobíjení elektrických vozidel
13.2.3  Podzemní garáže s nabíjecí stanicí
13.2.4  Požadavky na nabíjecí stanice v zemích s praxí využití elektromobility
13.2.5  Řešení problému samovznícení elektromobilu v objektu

Facebook Komentáře
Stojí za pozornost
Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky Kód: L120 Novinka Novinka
Skladem: 7 ks
6417 0 %
352 Kč
Detail
Proudové chrániče a obloukové ochrany Proudové chrániče a obloukové ochrany Kód: L117 Novinka Novinka
Skladem: 7 ks
6417 0 %
396 Kč
Detail
Zkušební testy Zkušební testy Kód: L52 Novinka Novinka
Skladem: > 15
6417 0 %
390 Kč
Detail
Příručka první pomoci Příručka první pomoci Kód: PP
Skladem: > 15
6417 0 %
77 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.