Domů / Literatura a software

Proudové chrániče a obloukové ochrany


Žádné hodnocení. Kód: L117 Produktové číslo: 9788087942918 Novinka Novinka
Výrobce: IN-ELIN-EL
Skladem: 9 ks
396 Kč , plus doprava
(396 Kč/ks)
 
Proudové chrániče a obloukové ochrany

(vydáno: 11/2022)
Autor: Ing. František Štěpán
Formát: A5, 144 stran, 101 Obrázků, 11 Tabulek A 3 Přílohy

Proudové chrániče jsou dnes už běžnou součástí každé novější instalace a nikdo nepochybuje o jejích přínosu ke zvýšení bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem. Pro výběr vhodných typů a jejich použití je nutné znát několik základních pravidel, aby byl zaručen bezproblémový provoz a současně nedocházelo k nežádoucím vypínáním.

Tato nová příručka navazuje na předchozí třetí vydání s cílem přinést aktualizaci některých informací a je doplněna o ochranu před vznikem požárů pomocí přístrojů pro obloukovou ochranu.

V prvních kapitolách jsou popsány vlastnosti jednotlivých typů a provedení proudových chráničů podle požadavků výrobkových norem. Dále jsou definovány požadavky norem pro instalace, aby bylo zřejmé, za jakých podmínek se mají proudové chrániče používat. Na tyto základní informace navazují doporučení pro volbu vhodných typů v jednotlivých aplikacích. Aktualizace se týká hlavně změn v používání typů s citlivostí na různé druhy reziduálních proudů, což se dnes netýká jen složitějších průmyslových aplikací, ale stále více zasahuje i do běžných domovních instalací.

Oproti předchozímu vydání byly aktualizovány požadavky norem, doplněny informace ohledně výběru typů A, B, F a použití ve zvláštních případech. V příručce nechybí ani přehled požadavků na měření během uvádění do provozu a při revizích.

Na závěr je uveden velmi užitečný popis různých příčin potíží pro případy, kdy instalace s proudovým chráničem nefunguje, jak se očekává. Doporučená řešení by měla dát odpovědi na většinu dotazů z praxe.

Samostatnou částí této příručky je ochrana před vznikem požárů pomocí přístrojů pro obloukovou ochranu, které jsou známé pod zkratkou AFDD (angl. Arc Fault Detection Device). Jedná se o přístroj, který zaplňuje mezeru v doposud dostupných ochranných opatřeních s proudovými chrániči. Dnes platné elektrotechnické normy jejich použití doporučují zejména v domovních instalacích a místech s rizikem požáru hořlavých hmot. Protože se jedná o dostupné řešení, které zvyšuje ochranu lidských životů a majetku, je to jen otázka času, kdy se budou používat ve všech případech, pro které byly vyvinuty. Zkušenosti ze zemí, kde se používají už mnoho let, jednoznačně potvrzují jejich výhody.

Tato příručka je určena široké elektrotechnické veřejnosti a předpokládáme, že v ní najdou něco užitečného nejen elektrikáři a studenti elektrotechnických oborů, ale také revizní technici a projektanti.

Obsah

1. ÚVOD

2. ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA ČLOVĚKA

3. TYPY A CHARAKTERISTIKY PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ
3.1 Princip funkce proudového chrániče
3.2 Zkratky pro různé konstrukce
3.2.1 Proudové chrániče (RCD)
3.2.2 Proudové chrániče bez nadproudové ochrany (RCCB)
3.2.3 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (RCBO)
3.2.4 Hlídače reziduálního proudu (RCM)
3.2.5 Proudové chrániče pro pohyblivou montáž (PRCD)
3.2.6 Proudové chrániče pro zabudování do instalační krabice (SRCD)
3.2.7 Jistič zahrnující proudový chránič (CBR)
3.2.8 Stavebnicové proudové chrániče (MRCD)
3.3 Hlavní parametry proudových chráničů
3.4 Závislost na napájecím napětí
3.4.1 Proudové chrániče nezávislé na napájecím napětí (angl. VI – Voltage Independent)
3.4.2 Proudové chrániče funkčně závislé na napájecím napětí (angl. VD – Voltage Dependent)
3.4.3 Použití proudových chráničů s ohledem na funkční závislost na napájecím napětí
3.5 Zkušební zařízení (TEST)
3.6 Odolnost proti zkratu a přetížení
3.6.1 Jmenovitý proud kontaktů
3.7 Citlivost na různé druhy reziduálních proudů
3.8 Časová závislost vypnutí (vypínací charakteristiky)
3.9 Označení typu chrániče podle časové závislosti vypnutí
3.10 Frekvence
3.11 Teplota okolního vzduchu
3.12 Značení
3.13 Proudové chrániče s vícenásobným nastavením
3.14 Provozní napětí

4. STUPŇOVÁNÍ OCHRAN A KVALIFIKACE OSOB
4.1 Kvalifikace osob

5. OCHRANA PŘI PORUŠE
5.1 Ochrana v sítích TT
5.2 Ochrana v sítích TN
5.2.1 Dotyková napětí při poruše
5.2.2 Rozdělení vodičů PE a N

5.2.3 Odpínání středního vodiče v síti TN
5.3 Ochrana v sítích IT
5.3.1 První porucha v síti IT
5.3.2 Druhá porucha v síti IT
5.3.3 Doplňková ochrana v síti IT
5.3.4 Delší výběžky vedení při druhé poruše
5.3.5 Rozvětvené sítě IT při první poruše

6. DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

7. PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI (IΔn ≤ 300 mA)
7.1 Plazivé proudy v instalaci

8. SELEKTIVITA A NEPŘERUŠOVANÉ NAPÁJENÍ
8.1 Selektivita proudových chráničů
8.2 Samočinné a dálkové zapnutí

9. HRANICE POUŽITELNOSTI PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ
9.1 Zkrat mezi pracovními vodiči
9.2 Přerušení vodiče PEN před proudovým chráničem
9.3 Trvale unikající proudy
9.4 Odolnost proti rázovému proudu
9.5 Vnější vlivy a nevhodné krytí
9.6 Ochrana před požáry v případech oblouku mezi pracovními vodiči
9.7 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS)

10. PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST
10.1 Pravidelné testování

11. MĚŘENÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ PŘI REVIZÍCH
11.1 Ověření účinnosti proudových chráničů
11.2 Příklad postupu ověřování proudových chráničů
11.2.1 Dotykové napětí
11.2.2 Ověření vybavovacích proudů
11.2.3 Ověření vypínacích časů
11.2.4 Ověření typů AC, A a B citlivých na různé druhy reziduálních proudů
11.2.5 Měření impedance smyčky poruchového proudu
11.2.6 Ověření funkce kontrolního tlačítka

12. ZAPOJENÍ V INSTALACÍCH
12.1 Neúplný počet pracovních vodičů a nerovnoměrná zátěž
12.2 Sdružování obvodů za jedním proudovým chráničem
12.3 Koordinace se svodiči přepětí (EMC)
12.4 Použití proudových chráničů typů AC, A, F a B
12.4.1 Oblasti použití chráničů typu AC a A 12.4.2 Oblasti použití chráničů typu F
12.4.3 Oblasti použití chráničů typu B
12.4.4 Pravidla pro výběr typů AC, A, F, B
12.4.5 Koordinace typů AC, A, F a B
12.4.6 Proudové chrániče v obvodech s různými frekvencemi
12.4.7 Unikající proudy při vyšších frekvencích
12.4.8 Fotovoltaické elektrárny
12.4.9 Nabíjecí stanice elektromobilů

13. NEŽÁDOUCÍ VYPÍNÁNÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ
13.1 Chyby v zapojení
13.2 Trvalé unikající proudy
13.2.1 Vliv neharmonického průběhu reziduálního proudu

Facebook Komentáře
Stojí za pozornost
Zkušební testy Zkušební testy Kód: L52 Novinka Novinka
Skladem: > 15
390 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.