Domů / Literatura a software

Prozatímní a dočasná elektrická zařízení


Žádné hodnocení. Kód: L103 Produktové číslo: 9788087942307
Výrobce: IN-ELIN-EL
Skladem: 5 ks
242 Kč , plus doprava
(242 Kč/ks)
 
Prozatímní a dočasná elektrická zařízení

(první vydání, vydáno: 2017)
Autor: JUDr. Zbyněk Urban
Formát: A5, 127 stran, 24 obrázků, 7 tabulek a 1 příloha

Prozatímní elektrická zařízení jsou zmiňována již v Předpisech ESČ 1950 v části X. Hlava H „Zařízení s odbornou obsluhou a provisorní“. Prozatímním (provisorním) zařízením je věnována v Předpisech část od § 10 750 do § 10 773 v Hlavě H. Z nadpisu, kde je sice provisorní uvedeno v závorce, se patrně dochovalo dodnes někdy používané označení těchto zařízení jako provizorních.

Pro prozatímní elektrická zařízení platila po poměrně dlouhou dobu ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení z roku 1976 (schválená 1973), která nahradila stejnou normu z roku 1961. Normalizace v elektrotechnice doznala celou řadu změn, zejména v období devadesátých let minulého století, kdy byly přejímány normy souboru ČSN 33 2000. Změnil se způsob posuzování bezpečnosti technických zařízení a u technických norem je realizován postup sjednocení s požadavky mezinárodních a evropských norem. Proto došlo k revizi normy a byla vydána jako ČSN 34 1090 ed. 2:2011 Elektrické instalace nízkého napětí – Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení. S prozatímním zařízením souvisí ČSN 33 2000-7-704 ed. 2, ČSN 33 2000-7-711, ČSN 33 2000-7-740 a TNI 33 2000-7-711.

Proti předchozí normě byla nová norma uvedena do souladu s platnými předpisy a normami, byly vypuštěny všechny přílohy a byl změněn název normy. Jsou stanoveny další požadavky s ohledem na bezpečnost osob a zařízení v souvislosti s hospodárným řešením. ČSN 34 1090 ed. 2 platí pro prozatímní elektrická zařízení:
a) na staveništích a demolicích,
b) v průmyslových a výrobních závodech, na výzkumných, vývojových a obdobných pracovištích,
c) na výstavách a kulturních akcích,
d) na dočasných stavbách (např. pro stavby zábavních zařízení, přehlídky) a stáncích,
e) pro natáčení filmů a televizních přenosů.

V publikaci jsou rozvedeny požadavky na jednotlivá prozatímní zařízení a návaznost na ustanovení dalších souvisejících norem a další legislativy k bezpečnosti elektrických zařízení a odstraňování provozních rizik. Je připomenut postup pro zřizování, provoz, údržbu a kontrolu prozatímních zařízení v souladu s požadavky technických norem.

Prozatímní zařízení mají být zřizována podle platné dokumentace a mají je provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací. Jde o naplnění požadavků dosud platné vyhlášky č. 50/1978 Sb., kdy je třeba zajistit provádění prací na elektrických prozatímních zařízeních osobami s předepsanou odbornou způsobilostí. Proto by zřizování, údržba a provoz prozatímních elektrických zařízení měly být svěřovány opravdu jen do péče kvalifikovaných pracovníků. Prvotním by mělo být dodržování normy, ale také dalších předpisů vztahujících se k technickým zařízením. V textu jsou zmíněny i některé nedostatky jako opomenutí, spěch, nedbalost či přehlížení důležitých ustanovení bezpečnostního charakteru.

Příručka je určena elektrotechnikům, kteří řeší projekty, montáž, revize, údržbu a opravy prozatímních elektrických zařízení a zařízení s nimi souvisejícími.

Obsah:

1. NĚCO MÁLO SLOV ÚVODEM
1.1 Vývoj technických norem pro prozatímní zařízení

2. ÚVOD K PROBLEMATICE
2.1 K prozatímním zařízením
2.2 Praktické využití prozatímních zařízení
2.3  České technické normy a prozatímní zařízení
2.4 Zákon o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády

3. NOVÁ NORMA ČSN 34 1090 ed. 2 A ZMĚNY NORMY
3.1 Členění ČSN 34 1090 ed. 2
3.2  Základní ustanovení normy ČSN 34 1090 ed. 2
3.3 Pojízdné nebo přepravitelné jednotky

4. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
4.1 Porovnání požadavků ČSN 34 1090 ed. 2 s předchozím vydáním
4.2 Ochrana před úrazem v současných normách
4.3 Ochrana před úrazem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 u PEZ

5. PEZ A VYHLÁŠKA Č. 48/1982 Sb.

6. PŘIPOJOVÁNÍ POHYBLIVÝCH PŘÍVODŮ A ŠŇŮROVÝCH VEDENÍ

7. PROZATÍMNÍ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NA STAVENIŠTÍCH A DEMOLICÍCH
7.1 Rozsah platnosti ČSN 33 2000-7-704 ed. 2
7.2 Silnoproudá zařízení staveniště
7.3 Připojení a napájení staveniště
7.4 Elektrické přípojky
7.5 Vypínání zařízení v době mimo provoz
7.6 Rozvodnice, vypínání a jištění
7.7 Provedení zařízení staveniště
7.8 Napájení staveniště z náhradního zdroje
7.9 Elektrická vedení na staveništi
7.10 Napájení pohyblivými přívody
7.11 Ochrana před úrazem na staveništi
7.12 Osvětlení staveniště
7.13 Rozváděče a rozvodnice
7.14 Hlavní vypínač – spínač zařízení
7.15 Přechodné připojování budov na vedení PEZ
7.16 Ochrana před atmosférickou elektřinou

8. PROZATÍMNÍ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ V PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTECH

9. PROZATÍMNÍ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NA VÝSTAVÁCH, POUTÍCH A PODOBNÝCH ZÁBAVNÍCH PODNICÍCH
9.1 K některým ustanovením ČSN 33 2000-7-711
9.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti
9.3 Objekty výstav, přehlídek a stánků
9.4 Výběr a stavba PEZ na výstavách, přehlídkách a stáncích
9.5 Světelné obvody na výstavách, přehlídkách a u stánků

10. DOČASNÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE PRO STAVBY ZÁBAVNÍCH ZAŘÍZENÍ A STÁNKŮ V LUNAPARCÍCH, ZÁBAVNÍCH PARCÍCH A CIRKUSECH
10.1 Výběr a stavba elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-7-740
10.2 Světelné instalace

11. PEZ PRO VÝROBU FILMOVÝCH NEBO TELEVIZNÍCH POŘADŮ
11.1 Zřizování PEZ pro filmování a televizní přenosy

12. VNĚJŠÍ VLIVY U PEZ A JEJICH URČOVÁNÍ
12.1 Třídění vnějších vlivů
12.2 Vnější vlivy pro PEZ na staveništích a demolicích
12.2.1 Vnější vlivy venkovního staveniště
12.2.2 Vnější vlivy vnitřního staveniště
12.3 Vnější vlivy PEZ v průmyslových objektech
12.4 Vnější vlivy pro PEZ na výstavách, poutích a podobných zábavních podnicích

13. REVIZE A ZKOUŠKY PEZ
13.1 Revize a kontroly spotřebičů během používání

14. NĚKTERÉ NORMY SOUVISEJÍCÍ S PROBLEMATIKOU PEZ
14.1 Pojízdné nebo přepravitelné jednotky
14.2 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení
14.3 Elektrická zařízení na hořlavých podkladech
14.4 Ochrana před bleskem
14.5 Požadavky bezpečnosti práce u PEZ podle zákoníku práce

15. NĚKOLIK ÚDAJŮ K LEGISLATIVĚ

16. NEDOSTATKY U PROVOZOVANÝCH PEZ
16.1 Několika slovy k PEZ stavenišť
16.2 Několik slov k PEZ v průmyslových provozech
16.3 Problémy PEZ na výstavách, přehlídkách a zábavních podnicích
16.4 Problémy PEZ pro filmování a televizní přenosy

17. PRVNÍ POMOC
17.1 Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce

18. ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH SILOVÝCH ZAŘÍZENÍ PODLE NAPĚTÍ
18.1 Třídy ochrany zařízení

19. ZÁVĚR

PŘÍLOHA: CITOVANÉ TECHNICKÉ NORMY A LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

Facebook Komentáře
Stojí za pozornost
Zkušební testy Zkušební testy Kód: L52 Novinka Novinka
Skladem: > 15
390 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.