Domů / Literatura a software

Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva - 2. vydání


Žádné hodnocení. Kód: L107 Produktové číslo: 9788087942444
Výrobce: IN-ELIN-EL
Skladem: 5 ks
242 Kč , plus doprava
(242 Kč/ks)
 
Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva - 2. vydání

(druhé aktualizované vydání, vydáno: 12/2018)
Autor: Ing. Karel Dvořáček
Formát: A5, 80 stran, 5 obrázků, 15 tabulek

Problematika ochrany před iniciací požáru elektrickými rozvody a dalším elektrickým zařízením je řešena od doby prvotní elektrizace objektů. Pouze s narůstajícími nároky na přenášené výkony a hustotu elektrických rozvodů v objektech se dostává stále více do popředí.

Tato příručka, jediná na toto téma v České republice, reaguje na rozšiřující se výstavbu nejen dřevostaveb, zejména dřevěných srubů a chat, ale i na používání dřeva a podobných materiálů dotvářejících jak interiér, tak exteriér staveb z klasických materiálů (betonu, cihel, železné konstrukce apod.).

Současně s ochranou objektů před iniciací požáru elektrickým zařízením jsou důležité i požadavky na elektroinstalaci, která musí zůstat funkční i v době požáru.

Příručka se skládá z devíti kapitol, které se věnují:
- základním legislativním a normativním požadavkům, kterým se jednotlivé požadavky na ochranu před požárem přiřazují k určeným objektům,
- požadavkům na provedení rozvodů v důležitých částech objektů, základním požadavkům na elektroinstalaci v prostorech s hořlavým materiálem, kde se uvádí všeobecné požadavky na elektrická zařízení, jevům, které mohou být příčinou zranění či poškození, přístrojům užívaným pro ochranu před iniciací požáru elektrickým proudem a dalším možným podnětům, které je nutné respektovat,
- požadavkům na svítidla,
- požadavkům na elektroinstalaci v rodinných domcích vybudovaných zcela či z části ze dřeva a jejich dodatečným úpravám, respektive úpravám v bytech bytových domů pomocí normálně hořlavých materiálů,
- problematice elektroinstalace obecně v dřevěných stavbách,
- problematice odpojování elektroinstalace bytu při požáru,
- požadavkům na elektroinstalaci v dílně pro zpracování dřeva,
- užívaným definicím jak v legislativě, tak v normách týkajících se této oblasti.

Toto druhé vydání je aktualizováno podle technických norem platných k 1. 9. 2018 a je doplněno o některé nové poznatky získané při projektování, montáži a údržbě elektrických instalací, ale i spotřebičů v dřevostavbách.

Příručka je určena jak projektantům, montážním firmám a revizním technikům, tak provozovatelům elektrických zařízení. Zároveň poslouží jako součást studijních materiálů pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti pro elektrická zařízení v objektech třídy B.

Obsah:

1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ POŽADAVKY
1.1 Stavební a elektrotechnické legislativní předpisy a normy
1.2 Protipožární legislativní předpisy a normy
1.3 Důležitá ustanovení legislativních předpisů vztahující se k elektrickým rozvodům – hlediska obecné ochrany před iniciací požáru

2. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI
V PROSTORECH S HOŘLAVÝM MATERIÁLEM
2.1 Všeobecné požadavky na elektrická zařízení
2.2 Jevy, které mohou být příčinou zranění či poškození
2.3 Přístroje užívané pro ochranu před iniciací požáru elektrickým proudem
2.3.1 Proudové chrániče
2.3.2 Přístroje AFDD
2.4 Elektrická zařízení s nebezpečnou povrchovou teplotou
2.5 Elektrické zařízení, u něhož mohou za normálního provozu vznikat elektrické oblouky nebo jiskry
2.6 Elektrické zařízení obsahující významné množství hořlavé kapaliny
2.7 Kryty elektrického zařízení
2.8 Preventivní opatření v případech zvláštního rizika požáru
2.9 Podmínky úniku v případě nouze vyvolané nebezpečím požáru
2.10 Uspořádání vedení v prostorách s vnějším vlivem BD2, BD3 a BD4
2.11 Spínací a řídicí přístroje
2.12 Elektrická zařízení obsahující hořlavé kapaliny v prostorech s vnějšími vlivy BD3 a BD4
2.13 Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot BE2 a s hořlavými hmotami v konstrukcích CA2
2.14 Nosiče vedení
2.15 Průchod vedení prostory s vnějším vlivem BE2
2.16 Elektrické topení s nucenou ventilací
2.17 Motory s dálkovým nebo automatickým ovládáním
2.18 Ochrana koncových obvodů
2.19 Obvody napájející nebo procházející prostory s vnějším vlivem BE2
2.20 Obvody SELV a PELV
2.21 Vodiče PEN
2.22 Odpojování
2.23 CB2 – stavby, jejichž tvar a rozměry usnadňují šíření požáru
2.24 Volba a provádění instalací na místech, kde může být ohroženo nenahraditelné bohatství
2.25 Doplňující požadavky pro zemědělská a zahradnická zařízení
2.26 Ochrana před popáleninami
2.27 Systém teplovzdušného vytápění s nucenou ventilací
2.28 Spotřebiče produkující horkou vodu nebo páru
2.29 Topná tělesa
2.29.1 Topné jednotky podlahového vytápění
2.29.2 Elektrická topidla určená pro chov hospodářských zvířat
2.30 Návrh nosných systémů s funkční odolností při požáru

3. POŽADAVKY NA SVÍTIDLA
3.1 Ochrana okolí před účinky tepla
3.2 Svítidla v prostorech s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot CA2 a v prostorech s hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích CB2
3.3 Základní podmínky pro volbu svítidel
3.4 Ukládání vedení ve svítidlech
3.5 Ochrana před teplem a UV zářením uvnitř elektrického svítidla
3.6 Samostatné ovládací zařízení pro světelné zdroje, například předřadníky
3.7 Svítidla na senících nebo prostorech pro slámu
3.8 Svítidla na malé napětí
3.8.1 Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot
3.8.2 Nebezpečí požáru od transformátorů/měničů svítidel
3.8.3 Nebezpečí požáru od zkratu
3.8.4 Speciální ochranná zařízení chránící před nebezpečím požáru od svítidel na malé napětí
3.8.5 Výběr vodičů pro napájení svítidel (ale i jiných elektrických zařízení) na malé napětí
3.8.6 Současné požadavky na ochranu koncových světelných obvodů v domácnosti

4. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI V RODINNÝCH DOMCÍCH VYBUDOVANÝCH ZCELA NEBO ZČÁSTI ZE DŘEVA
4.1 Základní výběr prvků elektroinstalace pro objekty rodinných domů vybudovaných zcela nebo zčásti ze dřeva
4.2 Nábytek a elektrické rozvody

5. DODATEČNÉ ÚPRAVY V RODINNÝCH DOMCÍCH ČI V BYTECH BYTOVÝCH DOMŮ POMOCÍ MATERIÁLŮ NORMÁLNĚ HOŘLAVÝCH A ELEKTRICKÉ ROZVODY
5.1 Elektrická instalace v dutých stěnách
5.2 Instalace elektrického vedení v lehkých příčkách a dimenzování vodičů
5.3 Prodlužovací vodiče, rozbočky

6. PROBLEMATIKA ELEKTROINSTALACE V DŘEVĚNÝCH STAVBÁCH, VE STAVBÁCH S DOPLŇKOVOU FUNKCÍ A SPECIFICKÝCH PROSTORECH
6.1 Povrchové rozvody elektřiny
6.2 Vedení v podhledu (stropní konstrukci)
6.3 Prostupy vedení
6.4 Požadavky na motory

7. PROBLEMATIKA ODPOJOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE BYTŮ PŘI POŽÁRU
7.1 Zařízení pro vypínání elektrické energie
7.2 Vypínání vedení při požáru a/nebo záplavě v objektu
7.2.1 Postup prací

8. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI V DÍLNĚ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
8.1 Hlavní zásady pro bezpečný návrh, zřízení a provoz elektrických rozvodů
8.1.1 Důležitá prvotní úvaha při navrhování a zřizovaní elektrických rozvodů v dřevostavbách
8.1.2 Objekty s více požárními prostory
8.1.3 Bezpečný návrh, zřízení, provoz a revize elektrických rozvodů
8.2 Stanovení povinností pro případ vzniku požáru na pracovišti
8.3 Řešení problémů v dřevozpracujících dílnách, kde nelze dodržet požadavky základních normativních předpisů

9. DEFINICE
9.1 Užité definice dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
9.2 Užité definice dle ČSN 33 2000-4-42 ed. 2
9.3 Další důležité definice

Facebook Komentáře
Stojí za pozornost
SADA dvou publikací - Příručka pro zkoušky + Zkušební testy SADA dvou publikací - Příručka pro zkoušky + Zkušební testy Kód: SADA 121+52 Novinka Novinka Doporučujeme Doporučujeme Výhodná SADA
Skladem
820 Kč
Detail
Zkušební testy Zkušební testy Kód: L52
Skladem: > 15
390 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.