Domů / Semináře
Najdete nás

PSISNymburk
funkce měřicích přístrojů, návody software, CD ROM ELEKTRO

 

PSISNymburk
zajímavé novinky a akce

 

 
Odběr novinek

Semináře

Oblastní elektrotechnické semináře

Každý rok na jaře (na přelomu května/června) již tradičně pořádáme elektrotechnické semináře v Nymburce, Příbrami, Litoměřicích a Havlíčkově Brodě, které jsou zaměřeny vždy na aktuálně vydávané nové normy nebo zákony a vyhlášky.

Ve fotogalerii naleznete fotografie z dříve pořádaných seminářů.


Termíny pro rok 2018:

Program semináře:

8:15 Prezence účastníků
9:00 Zahájení semináře
9:05

Nové ČSN a změny ČSN v oblasti elektro
stručné informace o novinkách a přehled nových norem
informace o zpracovávání a vydávání ČSN - změna vydavatele!

9:30

Použití obloukových ochran (AFDD)
víte, kde je již povinné?

Koupelny - připravované změny

Nejčastější chyby v revizních zprávách

Ing. Jiří Váňa - PŠIS Nymburk

10:20 Přestávka, zahájení prodeje literatury a drobného příslušenství k měřicím přístrojům a tiskárnám Brother
10:40

Vyrobit rozváděče nn, nebo instalovat "úplný kryt"?
►porovnání obou postupů při výrobě a při revizi

Co to jsou "úplné kryty" a jaké jsou pro ně předpisy?

Co lze do "úplného krytu" umístit?

Štěpán Tyc - Hager Electro s.r.o.

11:50 Přestávka
12:10

Nová norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 - Ochrana před úrazem
► nově zavedené podmínky
► co bylo oproti předchozí verzi normy vypuštěno
► budeme při ověření impedance smyčky používat koeficient 1,5?

Praktický dopad pro nové el. instalace v bytech
► Budou se proudové chrániče používat i u světelných obvodů?

Ing. Karel Dvořáček - předseda TNK 22

13:20 Diskuze - odpovědi na Vaše dotazy (i na revize spotřebičů)
13:45 Zakončení semináře

O přednášejících:

Ing. Jiří Váňa (PŠIS Nymburk, člen komise TNK 22)
Absolvent ČVUT Praha - fakulta elektrotechnická (1978 – 1983)
V letech 1983 – 1993 pracoval v průmyslu postupně jako konstruktér, mistr, vývojový a vedoucí pracovník. Již v té době se zabýval otázkou norem, vzděláváním a odbornou kvalifikací pracovníků.
V roce 1993 založil v Nymburce Školicí středisko se zaměřením na přípravu ke zkouškám podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Za dobu existence Školicího střediska bylo vydáno více než 2.900 osvědčení.
Je autorem knihy „Zkušební testy“, která je od roku 1996 průběžně aktualizována a celostátně používána při zkouškách z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Polabské školicí a informační středisko pod jeho vedením pořádá od roku 1996 každoročně sérii seminářů se zaměřením na novinky v oboru elektro a norem.
Od roku 1997 provádí přípravu ke zkouškám revizních techniků. Tyto kurzy již od té doby absolvovalo více než 1.100 účastníků pro rozsah E2/A a více než 700 účastníků pro rozsah E4/A.
V roce 1998 stál u zrodu oblíbeného informačního systému „CD-ROM Elektro“.
Členem normalizační komise TNK 22 je od roku 2008. Aktivním způsobem se podílí na zavádění harmonizačních dokumentů (HD) a evropských norem (EN) do české technické praxe.  
Je častým přednášejícím na odborných seminářích a na akcích pro revizní techniky elektro.

 

Ing. Karel Dvořáček (Předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT)
Absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Je autorem mnoha odborných publikací z oblasti silnoproudých elektroinstalací, včetně bytové a občanské výstavby. V současné době se jako samostatně podnikající odborník podílí na tvorbě národních elektrotechnických norem a na přejímání harmonizačních dokumentů (HD) a evropských norem (EN) do české technické praxe. Podílí se také na tvorbě podnikových norem energetiky (PNE).
V současné době zastává funkci předsedy Technické normalizační komise TNK 22 „elektrotechnické předpisy“, je také členem TNK 76 „osvětlení“ a členem autorizační rady ČKAIT.
Své bohaté zkušenosti uplatňuje při přípravě zajímavých a srozumitelně podaných přednášek.

 

Štěpán Tyc (Hager Electro s.r.o.)
Pracuje jako produktový specialista firmy Hager Electro s.r.o.


   

  Každý účastník semináře obdrží písemné materiály, které budou mino jiné obsahovat přehled postupu nahrazování norem, stručný obsah přednášek a odpovědi na nejčastěji zasíláné dotazy.

  Již tradičně si budete moci prohlédnout a vyzkoušet nejnovější verzi informačního souboru CD-ROM ELEKTRO, který obsahuje mimo jiné kompletní testové otázky ke zkouškám revizních techniků (E2/A) včetně správných odpovědí a podrobného vysvětlení!

  Bude zajištěn prodej elektrotechnické literatury, CD-ROM ELEKTRO, drobného příslušenství k měřicím přístrojům, zkoušeček a tiskáren Brother (i pásek).

  V přísálí budou probíhat prezentace několika firem vybraných k tématům přednášek, např.:

   Hager Electro s.r.o., ILLKO Blansko, OEZ s.r.o. Letohrad, Brother, Tech Aid Czech Branch s.r.o., HAKEL spol. s r. o., DEHN + SöHNE, EXIMUS CS s.r.o. a Inspecto s.r.o.