Domů / Novinky / Novinky ČSN únor 2018
Najdete nás

Expedice zboží je z důvodu dovolené pozastavena
od 22. 7. do 2. 8.
Objednávky se opět začnou vyřizovat od 5. 8. 2019
Děkujeme za pochopení

 

PSISNymburk
funkce měřicích přístrojů, návody software, CD ROM ELEKTRO

 

PSISNymburk
zajímavé novinky a akce

 
Odběr novinek

Novinky ČSN únor 2018

PŠIS Nymburk - Novinky ČSN únor 2018 - www.elektro-shop.cz    Zajímavé novinky ČSN pro elektrikáře, které vyšly v únoru 2018.

V únoru 2018 vycházejí například tyto zajímavé normy:

 • ČSN 27 4011 (27 4011) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
 • ČSN ISO 6405-1 (27 7508) Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné značky
 • ČSN ISO 6405-2 (27 7508) Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství
 • ČSN EN ISO 9094 (32 0240) Malá plavidla - Požární ochrana
 • ČSN EN ISO 8846 (32 6030) Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů
 • ČSN EN ISO 9097 (32 6050) Malá plavidla - Elektrické ventilátory
 • ČSN EN ISO 10133 (32 6612) Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí
 • ČSN 33 2000-7-713 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek
 • ČSN EN 60079-13 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem „p“ a místností s nuceným větráním „v“
 • ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky
 • ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu
 • ČSN EN 50124-1 ed. 2 (33 3501) Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení
 • ČSN EN 50124-2 ed. 2 (33 3501) Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím
 • ČSN EN 60947-2 ed. 4 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe
 • ČSN EN 60400 ed. 4 (36 0381) Objímky pro zářivky a pro startéry
 • ČSN EN 61184 ed. 3 (36 0382) Bajonetové objímky

V únoru 2018 vyšly například tyto změny a opravy:

 • ČSN EN 50124-2 (33 3501) Změna Z1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím
 • ČSN EN 62606 (35 4196) Změna A1 Obecné požadavky pro obloukové ochrany
 • ČSN EN 62271-100 ed. 2 (35 4220) Změna A2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu
 • ČSN EN 60335-1 ed. 3 (36 1050) Změna A13 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

Na březen 2018 je oznámeno zrušení například těchto norem:

 • ČSN EN 60079-5 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 5: Ochrana zařízení pískovým závěrem „q ̋
 • ČSN EN 60079-6 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné olejovým závěrem „o“
 • ČSN EN 60968 (36 0290) Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
 • ČSN EN 61347-1 ed. 2 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavk
Podrobnosti naleznete ve Věstníku UNMZ pro únor 2018.