Domů / Novinky / Novinky ČSN říjen 2019
Kdy zboží dostanu?

Chci zboží odeslat dnes

Zboží "skladem" odesíláme v den objednání, pokud si zvolíte způsob úhrady:

 

 • online platba
 • dobírka

 

a způsob dopravy:

 

 • DPD (do 9:00 h)
 • Česká pošta (do 14h)

 

Zboží "skladem" je také možné vyzvednout přímo na prodejně v den objednání a platbě online.

Najdete nás

PSISNymburk
funkce měřicích přístrojů, návody software, CD ROM ELEKTRO

 

PSISNymburk
zajímavé novinky a akce

 
Odběr novinek

Novinky ČSN říjen 2019

PŠIS Nymburk s.r.o. - Novinky ČSN říjen 2019 - www.elektro-shop.cz    Zajímavé novinky ČSN pro elektrikáře, které vyšly v říjnu 2019.

V říjnu 2019 vycházejí například tyto zajímavé normy:

 • ČSN EN 13135+A1 (27 0136) Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení
 • ČSN EN 13796-1 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy
 • ČSN EN 17064 (27 3022) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru
 • ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky
 • ČSN CLC/TR 60079-32-1 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny
 • ČSN EN 50131-4 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení
 • ČSN EN 61643-31 (34 1392) Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích
 • ČSN EN 62841-2-21 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na ruční čističe odpadů
 • ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky
 • ČSN EN IEC 60730-2-15 ed. 3 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody
 • ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2 (37 0921) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky
 • ČSN EN 943-1+A1 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)
 • ČSN ISO 17117-1 (98 0030) Zdravotnická informatika - Terminologické zdroje - Část 1: Charakteristiky

 

V říjnu 2019 vyšly například tyto změny a opravy:

 • ČSN EN 60974-5 ed. 3 (05 2205) Změna Z1 Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu
 • ČSN 33 2000-7-711 (33 2000) Změna Z1 Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky
 • ČSN EN 50131-4 (33 4591) Změna Z1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení
 • ČSN EN 50539-11 (34 1394) Změna Z1 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích
 • ČSN EN 62747 (35 1545) Změna A1 Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)
 • ČSN EN 61020-1 (35 4110) Změna Z1 Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace
 • ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (36 1960) Změna A1  Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků
 • ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (36 1960) Změna Z1 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky
 • ČSN EN 60601-2-54 (36 4801) Změna A2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii

 

Na listopad 2019 je oznámeno zrušení například těchto norem:

 • ČSN 33 2000-4-46 ed. 2(33 2000) Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání
 • ČSN 33 2000-5-537(33 2000) Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

 

Připomínkové řízení

Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od zveřejnění u zpracovatele návrhu, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Přihlašte se například do připomínkového řízení k:

 • Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
  • Přejímané mezinárodní dokumenty: HD 60364-4-41/A11:2017:2017
  • Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizaceBiskupský dvůr 1148/5Praha 1110 00

 

Podrobnosti naleznete ve Věstníku UNMZ pro říjen 2019.