Domů / Novinky / Novinky ČSN prosinec 2017
Kdy zboží dostanu?

Chci zboží odeslat dnes

Zboží "skladem" odesíláme v den objednání, pokud si zvolíte způsob úhrady:

 

 • online platba
 • dobírka

 

a způsob dopravy:

 

 • DPD (do 9:00 h)
 • Česká pošta (do 14h)

 

Zboží "skladem" je také možné vyzvednout přímo na prodejně v den objednání a platbě online.

Najdete nás

PSISNymburk
funkce měřicích přístrojů, návody software, CD ROM ELEKTRO

 

PSISNymburk
zajímavé novinky a akce

 
Odběr novinek

Novinky ČSN prosinec 2017

Zajímavé novinky ČSN pro elektrikáře, které vyšly v prosinci 2017. Ceny za přístup a distribuci norem.

V prosinci 2017 vycházejí například tyto zajímavé normy:

 • ČSN EN 50152-3-1 ed. 2 (33 3580) Drážní zařízení - Pevné instalaci - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Přístroje
 • ČSN EN 60068-2-18 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkouška R a návody: Voda
 • ČSN EN 62772 (34 8123) Kompozitní duté staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím na 1 000 V a stejnosměrným napětím nad 1 500 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria
 • ČSN EN 62052-31 (35 6134) Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Obecné požadavky, zoušky a zkušební podmínky - Část 31: Bezpečnostní požadavky a zkoušky
 • ČSN EN 62561-1 ed. 2 (35 7605) Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti
 • ČSN CEN/TR 13201-1 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení
 • ČSN EN 62841-3-13 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-13: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky
 • ČSN EN ISO 806012-56 ed. 2 (36 4801) Zdravotnícké elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty
 • ČSN EN 50402 ed. 2 (37 8381) Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů

V prosinci 2017 vyšly například tyto změny a opravy:

 • ČSN IEC 50(161) (33 4201) Změna A6 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita
 • ČSN EN 61008-1 ed. 3 (35 4181) Změna A12 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla
 • ČSN EN 61242 (35 4530) Změna A13 Elektrické příslušenství - Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití
 • ČSN EN 61951-1 ed. 3 (36 4385) Změna Z1 Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium
 • ČSN EN 61951-2 ed. 3 (36 4385) Změna Z1 Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid

Na leden 2018 je oznámeno zrušení například těchto norem:

 • ČSN EN 60079-18 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"
 • ČSN EN 50156-1 (33 5003) Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na návrh používání a instalace
 • ČSN EN 61557-8 ed. 2 (35 6230) Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT
 • ČSN EN 61557-9 ed. 2 (35 6230) Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT
 • ČSN EN 60809 (36 0180) Žárovky pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky
 • ČSN EN 60810 ed. 2 (36 0181) Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení

Podrobnosti naleznete ve Věstníku UNMZ pro prosinec 2017.

Ve Věstníku na straně 144 je uveden nový ceník za poskytování zboží a služeb Českou agenturou pro standardizaci, p. o.

Česká agentura pro standardizaci, p. o. byla zřízena ÚNMZ a bude od nového roku zajišťovat činnosti spojené se zabezpečováním tvorby, vydávání a distribuce technických norem.