Domů / Novinky / Novinky ČSN listopad 2018
Kdy zboží dostanu?

Chci zboží odeslat dnes

Zboží "skladem" odesíláme v den objednání, pokud si zvolíte způsob úhrady:

 

 • online platba
 • dobírka

 

a způsob dopravy:

 

 • DPD (do 9:00 h)
 • Česká pošta (do 14h)

 

Zboží "skladem" je také možné vyzvednout přímo na prodejně v den objednání a platbě online.

Najdete nás

PSISNymburk
funkce měřicích přístrojů, návody software, CD ROM ELEKTRO

 

PSISNymburk
zajímavé novinky a akce

 
Odběr novinek

Novinky ČSN listopad 2018

PŠIS Nymburk s.r.o. - Novinky ČSN listopad 2018 - www.elektro-shop.cz    Zajímavé novinky ČSN pro elektrikáře, které vyšly v listopadu 2018.

V listopadu 2018 vycházejí například tyto zajímavé normy:

 • ČSN P ISO/TS 9002 (01 0322) Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001:2015
 • ČSN ISO 17359 (01 1443) Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné pokyny
 • ČSN EN 81-21 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
 • ČSN EN ISO 16147 (32 4140) Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty montované na motoru
 • ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska
 • ČSN EN IEC 60034-27-1 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 27-1: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů
 • ČSN EN IEC 60034-27-4 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 27-4: Měření izolačního odporu a polarizačního indexu izolace vinutí točivých elektrických strojů
 • ČSN EN 50588-2 (35 1111) Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3 150 kVA
 • ČSN EN 50588-3 (35 1111) Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2
 • ČSN EN 50588-4 (35 1111) Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2
 • ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2 (35 4107) Spínače pro spotřebiče - Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN IEC 62485-1 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 1: Obecné bezpečnostní informace
 • ČSN EN IEC 62933-1 (36 4500) Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 1: Terminologický slovník
 • ČSN EN 50271 ed. 3 (37 8380) Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie
 • ČSN EN 17077 (38 9606) Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření
 • ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky
 • ČSN EN ISO 19085-5 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily
 • ČSN EN ISO 52000-1 (73 0334) Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy

 

V listopadu 2018 vyšly například tyto změny a opravy:

 

V listopadu 2018 končí platnost následujících norem:

 

Na prosinec 2018 je oznámeno zrušení například těchto norem:

 • ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 (33 2000) Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím
 • ČSN 33 2000-5-534 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení
 • ČSN EN 62282-3-200 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek
 • ČSN EN 50151 (34 1536) Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory
 • ČSN EN 60601-1-11 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče
 • ČSN EN 60601-1-2 ed. 2 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky
 • ČSN EN 61914 (37 0550) Kabelové příchytky pro elektrické instalace
 
Podrobnosti naleznete ve Věstníku UNMZ pro listopad 2018.