Domů / Novinky / Novinky ČSN duben 2018
Kdy zboží dostanu?

Chci zboží odeslat dnes

Zboží "skladem" odesíláme v den objednání, pokud si zvolíte způsob úhrady:

 

 • online platba
 • dobírka

 

a způsob dopravy:

 

 • DPD (do 9:00 h)
 • Česká pošta (do 14h)

 

Zboží "skladem" je také možné vyzvednout přímo na prodejně v den objednání a platbě online.

Najdete nás

PSISNymburk
funkce měřicích přístrojů, návody software, CD ROM ELEKTRO

 

PSISNymburk
zajímavé novinky a akce

 
Odběr novinek

Novinky ČSN duben 2018

PŠIS Nymburk s.r.o. - Novinky ČSN duben 2018 - www.elektro-shop.cz    Zajímavé novinky ČSN pro elektrikáře, které vyšly v dubnu 2018.

V dubnu 2018 vycházejí například tyto zajímavé normy:

 • ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 (33 3160) Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů
 • ČSN EN 50155 ed. 4 (33 3555) Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel
 • ČSN EN 50398-1 (33 4597) Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy - Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 62561-3 ed. 2 (35 7605) Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště
 • ČSN EN 61057 ed. 2 (35 9714) Práce pod napětím - Izolační zdvihací zařízení pro montáž na podvozky
 • ČSN EN 50637 (36 4895) Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek pro děti
 • ČSN EN 12976-1 (73 0302) Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 15882-2 (73 0856) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
 • ČSN EN 1366-2 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
 • ČSN EN 1366-12 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

V dubnu 2018 vyšly například tyto změny a opravy:

 • ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 (33 2000) Změna Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje
 • ČSN 33 2000-6 ed. 2 (33 2000) Změna Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
 • ČSN EN 60079-18 ed. 3 (33 2320) Změna A1 Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou „m“
 • ČSN EN 61400-25-1 (33 3160) Změna Z1 Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů
 • ČSN EN 61000-2-2 (33 3432) Změna A1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí
 • ČSN EN 50155 ed. 3 (33 3555) Změna Z1 Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel
 • ČSN CLC/TS 50398 (33 4597) Změna Z1 Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 61851-21 (34 1590) Změna Z1 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení
 • ČSN EN 62561-3 (35 7605) Změna Z1 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště
 • ČSN EN 61057 (35 9714) Změna Z1 Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí
 • ČSN EN 60335-2-86 ed. 2 (36 1045) Změna A12 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení
 • ČSN ISO 6183 (38 9230) Změna Amd. 1 Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace
 • ČSN EN 50122-1 ed. 2 (34 1520) Oprava 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem
 • ČSN EN 61557-9 ed. 3 (35 6230) Oprava 1 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT
 • ČSN EN 60598-2-20 ed. 3 (36 0600) Oprava 1 Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy
 • ČSN EN 60598-2-21 (36 0600) Oprava 1 Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana
 • ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600) Oprava 2 Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení
Podrobnosti naleznete ve Věstníku UNMZ pro duben 2018.