Domů / Literatura a software / Literatura

Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice


Žádné hodnocení. Kód: L116 Produktové číslo: 9788087942901
Výrobce: IN-ELIN-EL
Skladem: 10 ks
396 Kč , plus doprava
(396 Kč/ks)
 
Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice

Opravenka ke stažení - PDF

(vydáno: 06/2022)
Autor: Ing. Michal Kříž
Formát: A5, 148 stran, 55 Obrázků, 39 Tabulek A 4 Přílohy

Každý elektrotechnik ví, jak je elektrické zařízení složité. Navrhnout a provést ho tak, aby bylo funkční i bezpečné, aby vyhovovalo všem požadavkům nejen jeho uživatelů, ale i předpisů, je téměř nadlidský úkol.

Aby zařízení bylo funkční, musí na sebe jeho jednotlivé komponenty správně navazovat. Kromě toho musí být připojeno do napájecí sítě a prostřednictvím řídicích a pomocných obvodů musí navazovat na další, a to i neelektrická zařízení, s kterými musí bezchybně komunikovat. Přitom hotové elektrické zařízení je výsledkem spolupráce konstruktérů, projektantů, pracovníků provádějících montáž i těch, kteří se starají o jeho provoz. Ti všichni na sebe ve své práci musí navazovat, ti všichni musí používat stejnou řeč.

Podstatnou součástí dorozumívacího jazyka elektrotechniků je značení elektrických předmětů, zařízení a jejich jednotlivých komponentů.

Je samozřejmé, že dnes již není možné, vzhledem ke vzrůstající složitosti elektrických zařízení, vystačit se systémem značení, jenž se používal ještě před nemnoha lety. Již poměrně dávno se upustilo i od národních zvláštností a stále více se prosazuje snaha používat jednotné značení v elektrotechnice na celém světě.

V současné době se dostáváme do užšího kontaktu s pravidly elektrotechnického značení uplatňovanými v ostatních evropských zemích. Přestože v Evropě dnes již používáme všichni v podstatě shodné normy pro elektrotechnická značení, jejich uplatnění se v jednotlivých evropských zemích doposud mírně odlišuje. Dlužno podotknout, že na dodržování určitých zásad se u nás trvá důsledněji než jinde. To je na jedné straně výhodné proto, že si elektrotechnici mohou být použitým značením a jeho vztahem k funkci zařízení a jeho komponentů poměrně jisti. Na druhé straně však, při setkání se zařízením, u kterého tyto zásady dodrženy nejsou, může dojít i k chybnému zapojení a následně i k poškození zařízení a k dalším škodám. Proto je dobré mít určité zvláštnosti a odlišnosti na paměti.

Publikace podává přehled značení, které se v současné době v elektrotechnice používá pro identifikaci vodičů a kabelů, jejich žil, svorek na elektrických předmětech a přístrojích a jejich významu v elektrických instalacích strojních zařízení, výrobních linek, budov a objektů. Na příkladech je znázorněno uplatnění značení v elektrotechnické praxi.

V přílohách je uveden přehled grafických značek na elektrických předmětech, zkratky a veličiny a jednotky používané v elektrotechnice. Oproti prvnímu vydání nejsou v příručce uvedeny praktické pomůcky pro elektrotechniky, které jsou vydány jako samostatná příručka (v době vydání této publikace je to svazek 109 z roku 2019).

Druhé vydání této příručky je aktualizováno podle technických norem platných k 1. 4. 2022 a rozšířeno o další značky a zkratky používané v elektrotechnice.

Publikace (v barevném provedení) je určena širokému spektru pracovníků v elektrotechnice: konstruktérům, projektantům, montážním pracovníkům, revizním technikům i pracovníkům údržby. Využijí ji však i studenti elektrotechnických oborů, učitelé a mistři odborného výcviku odborných učilišť, středních, vyšších i vysokých škol.

Obsah

ÚVOD  
K účelu značek a značení
Označení pro laiky
Označení jako upozornění na nebezpečí
Označení pro práci na zařízení
Označení pro elektrotechniky
Spoje mezi jednotlivými elektrickými předměty a zařízeními Zaměření publikace

1. ZNAČENÍ A INFORMACE Z HLEDISKA ČINNOSTI VE VZTAHU K ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM
1.1 Obecně o značkách a symbolech
1.2 Význam barev ve značení
1.3 Vysvětlení pojmů spojených se značením v elektrotechnice
1.4 Co se vyznačuje na elektrických předmětech
1.5 Značky určené pro laiky
1.6 Světelné a zvukové signály
1.7 Nápisy, kterými se doplňují některé značky
1.8 Velikost značky a vzdálenost od značky
1.9 Vyznačení rizikových míst
1.10 Značky úniku, jejich osvětlení a velikost
1.11 Značky pro osoby s omezenými schopnostmi
1.12 Označení CE
1.13 Přehled normalizovaných značek na elektrotechnických výrobcích určených pro laiky
1.14 Informace o stavech zařízení – ovládače a sdělovače
1.15 Rozlišení podle účelu podávané informace (o stavu zařízení, procesu apod.)
 
2. ZNAČENÍ VODIČŮ, SVOREK, KABELŮ A VEDENÍ Ochranný vodič
2.1 Ochranný vodič
2.2 Značení ochranného vodiče
2.3 Značení nulového (resp. středního) vodiče
2.4 Zvláštní případy ochranného vodiče – vodič PEN
2.5 Další vodiče s ochrannou funkcí – vodiče PEM a PEL
2.6 Styk vodičů staré a nové instalace – vodiče sloužící k ochraně
2.7 Vodiče vedení (pracovní vodiče)
2.8 Barevné označení vodičů vedení (pracovních vodičů)
2.9 Písmenové značení vodičů vedení (pracovních vodičů)
2.10 Označení vodičů vedení (pracovních vodičů) na výkresech
2.11 Značení vodičů ve zvláštních případech – řídicí obvody
2.12 Značení svorek
2.13 Přehled značení vodičů a svorek
2.14 Barevné značení žil kabelů a označení kabelů
2.15 Označení tras vedení barevnými fóliemi
 
3. ZNAČENÍ SÍTÍ
3.1 Sítě z hlediska napětí
3.2 Označování sítí alfanumerickým kódem
3.3 Příklady označování druhů sítí ve schématech
3.4 Příklady schémat sítí
 
4. ZNAČENÍ NA ELEKTRICKÝCH PŘEDMĚTECH
4.1 Písmenný kód pro označení předmětů v elektrotechnice
4.2 Značení z hlediska provedení elektrických předmětů a zařízení
4.2.1 Značení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem
4.2.2 Stupně ochrany krytem před vniknutím předmětů, vody a před dotykem – IP kód
4.2.3 Stupně ochrany krytem před nárazem – IK kód
4.2.4 Označení z hlediska odolnosti elektrických předmětů před vnějšími vlivy
4.3 Značení na elektrických přístrojích
4.3.1 Údaje uváděné na přístrojích
4.3.2 Přehled značek symbolů a označení na elektrických přístrojích
4.3.3 Značky označující tzv. kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje
4.3.4 Značky označující vhodnost přístroje pro určitá prostředí
4.3.5 Značky shody, schvalovací a certifikační značky
4.3.6 Stupeň znečištění
4.3.7 Označení provozních možností
4.3.8 Značení na pojistkách
4.3.8.1 Barevný kód značení závitových pojistek
4.3.8.2 Značení na pojistkách nn
4.3.8.3 Značení na miniaturních pojistkách
4.3.9 Označení jističů a chráničů
4.3.9.1 Označení na malých jističích
4.3.9.2 Označení na proudových chráničích
4.3.9.3 Charakteristiky jističů podle souboru ČSN EN 60898 a nadproudových ochran proudových chráničů s ochranami podle ČSN EN 61009-1 ed. 3
4.3.9.4 Typy proudových chráničů a jejich vypínací časy
4.3.9.5 Jmenovité proudy jističů a chráničů
4.3.10 Údaje uváděné na kondenzátorech
4.4 Údaje na točivých elektrických strojích a transformátorech
4.4.1 Údaje na točivých elektrických strojích
4.4.1.1 Výkonnostní štítek elektrického točivého stroje
4.4.1.2 Druhy zatížení stroje
4.4.1.3 Tepelné třídy izolace
4.4.2 Údaje na elektrických strojích netočivých – transformátorech
4.4.2.1 Údaje na malých transformátorech
4.4.2.2 Údaje na výkonových transformátorech
4.4.2.3 Označení chlazení na transformátorech
4.4.3 Údaje na přístrojových transformátorech (podle ČSN EN 61869-1:2010)
4.4.3.1 Údaje na přístrojových transformátorech proudu
4.4.3.2 Údaje na přístrojových transformátorech napětí
4.5 Označení svorek strojů, přístrojů a zařízení
4.5.1 Písmeno číslicové značení svorek přístrojů a zařízení
4.5.2 Značení svorek silových (výkonových) transformátorů
4.5.3 Značení svorek kontaktů přístrojů
4.5.4 Značení svorek přístrojových transformátorů
4.6 Značení na vidlicích a zásuvkách
4.6.1 Domovní zásuvky a vidlice
4.6.2 Průmyslové zásuvky – příklad označení na štítku
4.7 Značení na spotřebičích
4.8 Užívaná řazení domovních spínačů
4.9 Ochrana před přepětím – označování svodičů přepětí
 
5. OZNAČOVÁNÍ MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A Z HLEDISKA REAKCE NA OHEŇ
 
Příloha 1 Grafické značky na elektrických předmětech (podle databáze IEC 60417 a dalších podkladů)
Příloha 2 Zkratky používané v elektrotechnice
Příloha 3  Veličiny a jednotky používané v elektrotechnice
Příloha 4 Literatura
Facebook Komentáře
Stojí za pozornost
SADA dvou publikací - Příručka pro zkoušky + Zkušební testy SADA dvou publikací - Příručka pro zkoušky + Zkušební testy Kód: SADA 121+52 Novinka Novinka Doporučujeme Doporučujeme Výhodná SADA
Skladem
820 Kč
Detail
Zkušební testy Zkušební testy Kód: L52
Skladem: > 15
390 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.