Domů / CD-ROM ELEKTRO

"CD-ROM ELEKTRO" verze 52 na USB


Žádné hodnocení. Kód: CD 52 Produktové číslo: 8595167200520 Novinka Novinka
Aktuální zkušební testy pro revizní techniky E2/A a E3/A. Výtahy z důležitých norem ČSN. Formuláře pro revize. Zákony a vyhlášky v plném znění. Postup při revizích/zkouškách podle ČSN 33 1600 ed. 2. V souladu se zák. č. 22/1997 Sb., nejsou uvedeny plné t
Skladem: > 15
5.324 Kč , plus doprava
(5.324 Kč/ks)
 
"CD-ROM ELEKTRO" verze 52 na USB

"CD-ROM ELEKTRO"

Tento "CD-ROM ELEKTRO" je nepostradatelný pomocník pro toho, kdo vykonává činnost v oboru elektro.

Licenční verze
(verze 52 - jaro 2024)

distribuce je na USB flash

Nákupem tohoto produktu získáte licenční číslo a tím i možnost zakoupit jakoukoliv další verzi za sníženou cenu - tzv. aktualizaci.
(licenční číslo bude zaregistrováno na fakturační adresu uvedenou při nákupu)

Obsahuje zpracované otázky pro RT, které se nyní používají u zkoušek
a také TESTY pro zkoušky elektrotechniků dle NV č. 194/2022 Sb

včetně všech potřebných formulářů pro §4, §6 i §7.

Popis produktu:

Usnadní práci všem elektromontérům, projektantům, revizním technikům, odborným školám a také všem, kteří se k výkonu této profese teprve připravují.
Najdete na něm informace o více jak 3350 ks nejčastěji používaných norem elektro.
Zde je uveden jejich seznam ve formátu *.doc.
Informace o normách jsme pro Vás připravili tak, aby stručně shrnuly obsah norem, aby poskytly informace o jejich vydání a případně o náhradě a zrušení starších norem. Pokud spolu některé informace úzce souvisí, lze mezi nimi přepínat pomocí hypertextových odkazů.

O každé normě jsou na "CD-ROM ELEKTRO" uvedeny tyto informace: přesné označení, název, třídicí znak, počet stran a datum jejího vydání. Dále jsou uvedeny stručné informace o obsahu normy. Aby byly splněny podmínky zákona č. 22/1997 Sb., nejsou uvedeny úplné texty českých technických norem ani jejich části. V souladu s § 31 a § 34 zákona č. 121/2000 Sb. jsou na uvedeny pouze nezbytné údaje nutné k pochopení významu normy.

Úplné texty českých technických norem dodává Česká agentura pro standardizaci (ČAS).

»Ukázky z "CD-ROM ELEKTRO" na našem YouTube kanálu«  

 

  Na "CD-ROM ELEKTRO" je uvedeno:

 • SVN - stručné výtahy z norem
  • Ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) je zaveden přímý odkaz na plné znění norem
   • Uživatel "CD-ROM ELEKTRO", který má zároveň u ČAS zaplacen přístup do  ČSN online, může pomocí vloženého odkazu rychle získat úplný text normy.
  • seznam všech SVN (pouze platných, zrušených i platných, nově vložených a zrušených), např.:
   • SVN ze všech norem řady ČSN 33 2000 (např. z ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 + Z1 + Z2)
   • SVN z ČSN 33 1500, ČSN EN 60974-4 ed. 3, ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2, ČSN EN 50110-1 ed. 3 (v ČJ) atd.
   • SVN z ČSN EN 62446-1+A1 - Fotovoltaické (PV) systémy
   • SVN z ČSN 33 1600 ed. 2 + Z1 + Z2, ČSN EN 50678, ČSN EN 50699 - aktuální normy pro revize/kontroly spotřebičů
   • Seznam nahrazování nejpoužívanějších norem (aktualizovaný: únor 2024)
  • seznam zrušených SVN
   • SVN z normy ČSN 34 1010, ČSN 33 0300, ČSN 34 1390 ...
  • seznam nově vložených norem (od verze 30 do verze 52)
 • "Pomůcky"
  • přehled stupňů krytí
  • určení vnějších vlivů - interaktivní formulář s vysvětlením všech vlivů
  • lhůty revizí el. instalací, spotřebičů ...
  • značení vodičů, spínačů, svítidel, RCD, zdravotnických zařízení, atd.
  • ochranná pásma v energetice
  • hromosvody, pasivní ochrana, antény
  • uličky v rozvodnách
  • dokumenty potřebné pro činnost elektro
  • postup měření zemních odporů a uzemnění
  • koupelny
  • druhy napětí, venkovní zásuvky
  • výpočet impedance smyčky
  • přehled sítí TN, IT, TT
  • pravidla pro uzemňování vodiče PEN (PE)
  • Postup pro získání živnostenského oprávnění elektro
  • Praxe dle NV č. 194/2022 Sb.
  • první pomoc atd.
 • zákony, vyhlášky, nařízení vlády v plném znění -
  • z oboru elektro např.
   • zákon č. 250/2021 Sb. - mimo jiné zrušil vyhl. č. 50/1978 Sb. a zákon č. 174/1968 Sb.!
   • nařízení vlády č. 194/2022 Sb. - náhrada za vyhlášku č. 50/1978 Sb.
   • nařízení vlády č. 190/2022 Sb. - náhrada za vyhlášku. č. 73/2010 Sb.
   • zákon č. 251/2005 Sb.
   • nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
   • zákon 505/1990 Sb.
  • bezpečnosti práce např.
   • nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
   • zákon č. 102/2001 Sb.
   • zákon č. 309/2006 Sb.
  • podnikání např.
   • Zákon č. 262/2006 Sb.
   • zákon č. 455/1991 Sb.
   • zákon č. 586/1992 Sb.
  • energetiky např.
   • zákon č. 458/2000 Sb.
   • zákon č. 406/2000 Sb.
   • vyhláška č. 16/2016 Sb.
   • cenová rozhodnutí ERÚ
  • výbuch
   • vyhláška č. 22/1989 Sb.
   • vyhláška č. 123/2022 Sb.
  • dráha + doprava
   • vyhláška č. 100/1995 Sb.
   • zákon č. 266/1994 Sb.
   • vyhláška č. 153/2023 Sb.
  • zdravotnictví
   • nařízení vlády č. 375/2022 Sb.
   • zákon č. 258/2000 Sb.
  • stavba
   • vyhláška č. 114/2023 Sb.
   • vyhláška č. 23/2008 Sb.
   • vyhláška č. 264/2020 Sb.
   • zákon č. 283/2021 Sb.
   • vyhláška č. 268/2009 Sb.
  • podnikání
   • zákon č. 222/2009 Sb.
   • zákon č. 262/2006 Sb.
   • zákon č. 455/1991 Sb.
   • zákon č. 477/2001 Sb.
   • zákon č. 541/2020 Sb.
   • zákon č. 586/1992 Sb.
   • nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
  • prohlášení o shodě
   • zákon č. 22/1997 Sb.
   • zákon č. 90/2016 Sb.
  • přehledný seznam zákonů (více jak 130 zákonů, vyhlášek a nařízeních vlády v posledním platném znění);
 • zpracované otázky a odpovědi pro zkoušky RT E2/A a E3/A (410 otázek) v těchto formátech:
  • otázka + tři odpovědi a), b), c)
  • otázka + tři odpovědi a), b), c) + vysvětlení odpovědí
  • program pro testování znalostí - ze zvoleného okruhu náhodně vylosuje 15 otázek včetně odpovědí a po zodpovězení vyhodnotí. Nově simulace testu jako při zkoušce na TIČR (60 otázek v jednom testu)
  • kartičky do tisku - pro snadnou přípravu ke zkouškám
 • formuláře
  • vzorové revizní zprávy
   • VZOR revize systému ochrany před bleskem LPS
   • VZOR zprávy o revizi elektrické instalace - dle nové ČSN 33 2000-6 ed. 2
  • VZOR protokolu EU prohlášení o shodě
  • formuláře vyplňovací v PDF a XLS pro
   • revize elektrické instalace
   • revize systému ochrany před bleskem LPS (hromosvody)
   • "revize" strojních zařízení dle NV 378/2001 Sb.
   • pro určení vnějších vlivů - vyplňovací
   • příkazu "B"
   • záznamu o úrazu
   • formuláře na kontrolu svářeček
   • revize spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 po změnách Z1 a Z2
    • revize jednoho spotřebiče na jednu stran (PDF)
    • revizní karta s několika revizemi na stránce + popis měřicího přístroje (XLS)
    • revizní karta s několika revizemi na stránce obdoba žlutých karet (PDF+XLS)
 • soubor otázek (540 otázek) a testů pro zkoušky elektrotechniků podle NV č. 194/2022 Sb. (dříve vyhlášky č. 50/1978 Sb.) pro §6, a §7;
  ( shodné s knihou Zkušební testy )
  • testování 540 otázek (kliknutím na otázku se zobrazí správná odpověď)
  • 18 připravených šablon pro zkoušky
  • "elektrokuchařka" pro přípravu zkoušek - vysvětlení, co je vyžadováno ke zkouše, jak zkouška probíhá, kdo může zkoušet, povinnosti předsedy komise, připravené testy, formuláře a všechny doklady, které se vystavují, v několika formátech s možností vyplnění nebo použití hromadné korespondece pro zkoušení více lidí.
 • průvodce normou ČSN 33 1600 ed. 2 po změnách Z1 a Z2
 • aktualizované adresy na ÚNMZ, TIČR, OIP, ČKAIT, ČAS, atd...
Veškeré informace je možné velice snadno vyhledávat a následně i tisknout.
 
"CD-ROM ELEKTRO" je každých půl roku aktualizováno (jaro/podzim)
Je možné si s námi dohodnout i automatické zasílání aktualizací na dobírku každých půl roku nebo jednou ročně. Stejně jako to udělalo již několik set spokojených uživatelů.
"CD-ROM ELEKTRO" je možné spustit na každém PC, kde je nainstalován program ADOBE READER od verze 9 (doporučena poslední verze READER DC - instalace je součástí "CD-ROM ELEKTRO"). 
Počet PC (uživatelů), na kterých bude produkt používán v rámci jednoho zaregistrovaného uživatele, není omezen. Viz licenční jednání.
 
Pokud se zúčastníte jakéhokoli námi pořádaného kurzu pro revizní techniky

je vždy součástí tohoto kurzu licenční verze "CD-ROM ELEKTRO"!

Facebook Komentáře
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.