Domů / Doškolovací kurz E4/A

Doškolovací kurz E4/A

Doškolovací kurz revizních techniků kategorie E4/A včetně prodloužení platnosti osvědčení na dalších 5 roků.

uzávěrka pro zaslání 
přihlášek a žádostí o prověření
školení přezkoušení
12. 4. 2018* 26. 4. 2018 16. 5. 2018
Cena kurzu: 3.000,- Kč (včetně DPH)

Přihlásit se

Přihláška do tisku v PDF

Žádost o prověření odborné způsobilosti - vyplnit a odeslat do uzávěrky, pokud se chcete zúčastnit zkoušek v uvedeném termínu
* Termín uzávěrky přihlášek platí pro uchazeče, kteří chtějí využít zamluvený termín zkoušek.
Pokud se přihlásíte na kurz po uzávěrce přihlášek, zůčastníte se pouze školení a na zkoušku se přihlásíte sám na libovolnou pobočku TIČR. Termín zkoušky Vám poté sdělí příslušná pobočka.
Jestliže nebude vyčerpaná kapacita učebny (doporučeno telefonicky ověřit), můžete přijet i v den školení, bez přihlášení a úhradu kurzu provedete v hotovosti.

Pro koho je kurz určen:

 • pro revizní techniky E4/A, kterým končí platnost Osvědčení

Kde se kurz koná:

 •  v Nymburce v prostorách našeho střediska, které se nachází na  Palackého třídě 413 (rohová budova, cca 300 m od hlavního nádraží ČD).

Během školení obdržíte:

 • poštou po přihlášení:
  • první lekci
  • CD ROM ELEKTRO - aktuální licenční verzi
  • dva zkušební testy
 • v den školení:
  • druhou lekci
  • další dva zkušební testy (+správné odpovědi pro vyhodnocení doma)
  • 20 otázek, které se nejčastěji pokládají u ústní části přezkoušení (+správné odpovědi pro vyhodnocení doma)

Co si na školení přinést:

 • vypracované dva cvičné testy, které jste obdrželi poštou
 • kopii Vaší revizní zprávy na kontrolu

Jak to probíhá v den školení:

 • seznámení s nejdůležitějšími změnami norem, vyhlášek a zákonů, které se týkají praxe revizního technika
 • probereme správný postup při revizích podle současné normy ČSN 33 1600 ed. 2
 • 30 min. přestávka na oběd
 • zkontrolujeme Vám Vaše donesené revizní zprávy + diskuze nad chybami
 • probereme otázky při kterých se nejčastěji chybuje v písemné části přezkoušení

Přezkoušení:

 • probíhá v prostorech pobočky TIČR Hradec Králové v zamluveném termínu
 • můžete si zvolit i jinou pobočku, ale termín zkoušky vám pak určí konkrétní pobočka

U zkoušky je nutno ke kontrole předložit originály těchto dokumentů (viz. žádost):

 • stávajícího osvědčení RT
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti v souladu se zněním zákona č. 174/1968 Sb. § 6c, odst. 3 a vyhlášky č. 79/2013 Sb.
 • osvědčení o vykonání zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb. – minimálně dle § 6,

Aktuální (22. 2. 2018) obsazenost učebny (8/28 míst):

X X X   X X X X
X              
               
               

 


Přihláška na doškolovací kurz
revizních techniků kategorie E4/A

Účastník
Titul:  
Jméno: *
Příjmení: *
Platnost osvědčení do:  
Telefon:  
E-mail: *
Překoušení na TIČR:
  Chci využít termín přezkoušení 16. 5. na TIČR v Hradci Králové
(Pokud vyberete, je třeba zaslat do uzávěrky přihlášek na adresu PŠIS vyplněnou "Žádost o prověření...")
  Přezkoušení si zajistím sám/sama
Fakturační adresa:
 
*
*
*
 
 
Kontaktní osoba (pokud přihlášení vyřizuje někdo jiný):
 
 
 
Poznámka (např. jiná adresa pro zaslání první lekce)
       
Způsob úhrady:
  Na e-mail Vám zašleme proforma (zálohovou) fakturu s údaji pro platbu.  
 
za výše uvedeného účastníka částku 3.000 Kč na účet PŠIS Nymburk č. 445847191/0100 (var. symbol 264)
   
   
 
Kontrolní kód:
captchaZobrazit jiný kód
    *  
Vyplněné údaje nejsou odeslány, pokud se po stisku tlačítka ODESLAT neobjeví informace "Úspěšné odeslání formuláře".