Domů / Revizní technik E2/A (instalace a hromosvody) / Přípravný kurz E2/A
Kdy zboží dostanu?

Chci zboží odeslat dnes

Zboží "skladem" odesíláme v den objednání, pokud si zvolíte způsob úhrady:

 

 • online platba
 • dobírka

 

a způsob dopravy:

 

 • DPD (do 9:00 h)
 • Česká pošta (do 14h)

 

Zboží "skladem" je také možné vyzvednout přímo na prodejně v den objednání a platbě online.

Najdete nás

PSISNymburk
funkce měřicích přístrojů, návody software, CD ROM ELEKTRO

 

PSISNymburk
zajímavé novinky a akce

 
Odběr novinek

Přípravný kurz E2/A

Kurz je zaměřen na získání Osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu, a to včetně hromosvodů.
Jedná se o nejpodrobnější kurz v ČR. Nesoustředí se na pouhé biflování testů, ale je zaměřen i na pochopení problematiky.
Normy si nemusíte shánět, dostanete je během kurzu.

Uzávěrka
přihlášek

1. lekce
Nymburk
2. lekce
poštou
3. lekce
poštou
4. lekce
Nymburk
5. lekce
poštou
6. lekce
poštou
7. lekce
Nymburk
8. lekce
poštou
9. lekce
poštou
10. lekce
Nymburk
 
7. 8. 2023 18. 9. 2023 3. 10. 2023 12. 10. 2023 24. 10. 2023 7. 11. 2023 16. 11. 2023 28. 11. 2023 12. 12. 2023 20. 12. 2023 8. 1. 2024 Probíhá
7. 8. 2023 21. 9. 2023 5. 10. 2023 17. 10. 2023 31. 10. 2023 13. 11. 2023 23. 11. 2023 4. 12. 2023 14. 12. 2023 20. 12. 2023 11. 1. 2024 Probíhá
15. 12. 2023 4. 1. 2024 18. 1. 2024 1. 2. 2024 13. 2. 2024 28. 2. 2024 13. 3. 2024 26. 3. 2024 12. 4. 2024 26. 4. 2024 14. 5. 2024 Obsazeno
Cena kurzu: 28.500,- Kč s DPH

Přihlásit se

Brožura v PDF ke stažení

Pro koho je kurz určen:

 • pro elektrikáře, kteří chtějí získat Osvědčení (§8 - revizní technik - E2/A) k provádění revizí elektrických instalací a hromosvodů. Ke zkoušce je nutno vlastnit buď Osvědčení podle vyhl. č. 50/1978 Sb. min. §7, nebo již nový §7 (vedoucí elektrotechnik) podle NV č. 194/2022 Sb.
 • pro účast v kurzu není nutné splňovat žádné předpoklady, veškeré doklady se předkládají až ke zkoušce na TIČR
 • (Revizní technici, kterým propadlo osvědčení, nemusí absolvovat tento kurz. V nabídce máme jednodenní "doškolovací kurz".)

Kde se kurz koná:

 •   v Nymburce v prostorách naší firmy, která se nachází na  Palackého třídě 413 (rohová budova, cca 300 m od hlavního nádraží ČD).

Během školení obdržíte:

Tento výpis publikací, norem a materiálů, není zcela závazný. Například pokud vyjdou před zahájením kurzu nové normy nebo jiné publikace. Každému kurzu přizpůsobujeme sadu materiálů aktuálnímu stavu.

Jak probíhá školení:

 • první lekce - soustředění Nymburk:
  • nebezpečné účinky elektrického proudu
  • základní elektrotechnické pojmy, jednotky, vztahy a výpočty
  • elektrická měření
  • vznik, vývoj a funkce ochran před nebezpečným dotykovým napětím
 • druhá lekce - poštou:
  • značení vodičů, svorek a fází
  • druhy prostředí a prostorů
  • přehled ochran před dotykem, jejich předpisové provedení
  • uzemňování
  • příklady a výpočty
 • třetí lekce - poštou:
  • právní předpisy ve vztahu k bezpečnosti elektrických zařízení
  • bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
  • organizační bezpečnostní opatření
  • první pomoc při úrazech el. proudem
 • čtvrtá lekce - soustředění Nymburk:
  • rozvodná zařízení, jejich provedení, umístění
  • dimenzování a jištění vedení, druhy vedení a jejich uložení
  • rekapitulace znalostí
 • pátá lekce - poštou:
  • umístění a připojení strojních zařízení, přístrojů a spotřebičů
  • volba a umístění spínačů a zásuvek
  • kompenzace účiníku
 • šestá lekce - poštou:
  • elektrická zařízení v různých prostředích
  • elektrická zařízení v objektech občanské výstavby, v koupelnách apod.
  • prozatímní zařízení
 • sedmá lekce - soustředění Nymburk:
  • elektrická zařízení strojů
  • vnější a vnitřní ochrana před bleskem (před účinky atmosférické elektřiny)
  • zadání vypracovnání cvičných revizí
  • rekapitulace znalostí
 • osmá lekce - poštou:
  • opakování a rozšíření znalostí v oblastech:
   • ochrana před nebezpečným dotykovým napětím
   • pracovní předpisy
   • právní předpisy
 • devátá lekce - poštou:
  • opakování a rozšíření znalostí v oblastech:
   • rozvodná zařízení
   • elektrická zařízení ve zvláštních podmínkách
   • elektrická zařízení strojů
 • desátá lekce - soustředění Nymburk:
  • konzultace k předešlým lekcím dle přání posluchačů
  • hodnocení vypracovaných cvičných revizních zpráv
  • předvedení měřidel na revize spotřebičů
  • software na zpracování revizních zpráv spotřebičů + označování spotřebičů
  • revize a zkoušky elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2
  • nácvik zkoušky včetně testů

Každá lekce obsahuje vždy několik otázek pro vypracování (zpravidla 10 - 20), tzv. domácí úkoly, které během kurzu zpracováváte a nosíte/zasíláte nám na opravu. My je v průběhu kurzu opravujeme a zasíláme zpět. Dále jsou do některých lekcí vloženy tématické přílohy jako např. příklady výpočtů a schémat, dimenzování a jištění, transformátory, ukázkové revizní zprávy a mnoho dalšího.

V rámci kurzu proběhnou čtyři jednodenní soustředění (od 10:00 do 16:30) obsahující přednášky závažných témat, konzultace, dílčí testy a zpracování cvičné revize elektrické instalace a hromosvodu.

Doplňující informace:

Přihlášku lze písemně zrušit, avšak nejpozději do uzávěrky přihlášek.
Po uzávěrce lze také při neúčasti požádat o vrácení zaplacené částky (účastnického poplatku). Tato částka bude snížena o 50 % s ohledem na již vynaložené náklady.

Přezkoušení:

 • probíhá v prostorách TIČR (není v ceně kurzu, nezajišťuje PŠIS Nymburk)

Předepsané předpoklady na praxi elektro:

 • vyučení v elektrotechnickém oboru s výučním listem, nebo
 • úplné středoškolské elektrotechnické vzdělání s maturitou, nebo
 • vysokoškolské elektrotechnické vzdělání.

Požadovaná praxe pro zkoušku RT E2/A: 4 roky (podle nařízení vlády).

Ke zkoušce u TIČR je nutné si připravit:

 • doklad totožnosti k nahlédnutí
 • doklad o plné svépravnosti
 • doklad o dosaženém vzdělání (podle NV č. 194/2022 Sb. § 2, odst. 1, písm. a) - ideálně výuční list/maturita/diplom z oboru elektro)
 • doklad o zdravotní způsobilosti (je možné použít i ověření zdravotní způsobilosti od podnikového lékaře), potvrzení o zdravotní způsobilosti v souladu se zněním vyhlášky č. 79/2013 Sb. Vzor ke stažení ZDE.
 • potvrzení délky a typu praxe
 • doklad o složení zkoušky podle § 7 NV č. 194/2022 Sb. nebo platné osvědčení z vyhl. č. 50/1978 Sb. § 7/8
 • cvičné revizní zprávy (vypracujete si je během školení).

Platnost osvědčení:

Od července 2005 již neexistuje osvědčení pro revizní techniky, které by mělo platnost na dobu neurčitou.
Přezkoušení je proto nutné vždy po 5 letech zopakovat. Pro rychlé a úspěšné zvládnutí přezkoušení Vám nabízíme doškolovací kurz zakončený zkouškou.

Vyjádření účastníků kurzu:

» Přečtěte si « jak se cítí absolventi našeho kurzu po zvládnutí zkoušek. A co píší o průběhu zkoušek.
Další poznatky ze zkoušek RT jsou uvedeny i v "Návštěvní knize"


Aktuální obsazenost učebny (28/28 míst) na kurz RT E2/A v termínu od 4. ledna 2024:

X X X   X X X X
X X X   X X X X
X X X   X X X X
X X X   X X X X

 


Jarní kurz 2024 je momentálně obsazen.
V případě zájmu o kurz vyplňte, prosím, formulář níže a my
Vás budeme kontaktovat, pokud se uvolní místo,
případně jakmile bude vypsán další kurz.

Žádám o zaslání informace o kurzu:
*
*
*

captchaZobrazit jiný kód
   *