Domů / Revizní technik E2/A (instalace a hromosvody) / Přípravný kurz E2/A

Přípravný kurz E2/A

Kurz je zaměřen na získání Osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu, a to včetně hromosvodů.
Jedná se o nejpodrobnější kurz v ČR. Nesoustředí se na pouhé biflování testů, ale je zaměřen i na pochopení problematiky.
Normy si nemusíte shánět, dostanete je během kurzu.

Uzávěrka
přihlášek

1. lekce
Nb
2. lekce
poštou
3. lekce
poštou
4. lekce
Nb
5. lekce
poštou
6. lekce
poštou
7. lekce
Nb
8. lekce
poštou
9. lekce
poštou
10. lekce
Nb
 
7. 9. 2018 18. 9. 2018 2. 10. 2018 16. 10. 2018 30. 10. 2018 13. 11. 2018 27. 11. 2018 11. 12. 2018 19. 12. 2018 2. 1. 2019 14. 1. 2019 PODZIM
2018

VOLNO
  18. 1. 2018 31. 1. 2018 12. 2. 2018 26. 2. 2018 8. 3. 2018 22. 3. 2018 5. 4. 2018 17. 4. 2018 30. 4. 2018 14. 5. 2018 JARO 2018
probíhající kurz
  8. 2. 2018 23. 2. 2018 6. 3. 2018 15. 3. 2018 27. 3. 2018 6. 4. 2018 16. 4. 2018 27. 4. 2018 7. 5. 2018 15. 5. 2018 JARO 2018
probíhající kurz
Cena kurzu: 19.965,- Kč (včetně DPH)

Přihlásit se

Přihláška do tisku v PDF

Pro koho je kurz určen:

 • pro elektrikáře a techniky s vyhláškou č. 50/1978 Sb s min. §6, kteří chtějí získat Osvědčení (§9 - E2/A) k provádění revizí elektrických instalací, hromosvodů a spotřebičů
  Minimální požadavky na délku praxe potřebné ke zkoušce jsou:
  a) vyučení v elektrotechnickém oboru a alespoň 7 roků praxe, nebo
  b) úplné středoškolské elektrotechnické vzdělání a alespoň 5 roků praxe, nebo
  c) vysokoškolské elektrotechnické vzdělání a alespoň 3 roky praxe.

Kde se kurz koná:

 •  v Nymburce v prostorách našeho střediska, které se nachází na  Palackého třídě 413 (rohová budova, cca 300 m od hlavního nádraží ČD).

Během školení obdržíte:

 • první lekce - soustředění Nymburk:
  • první lekci
  • zkušební test
  • sadu zákonů v posledním platném znění
  • normu ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
  • normu ČSN 33 2000-6
  • normu ČSN EN 50110-1 ed. 3
  • normu ČSN 33 1500
  • normu ČSN EN 61140 ed. 2
  • výtahy z důležitých norem
  • publikaci Příručka pro zkoušky elektrotechniků
  • CD ROM ELEKTRO - aktuální licenční verzi
 • druhá lekce - poštou:
  • druhou lekci
  • zkušební test
 • třetí lekce - poštou:
  • třetí lekci
  • zkušební test
 • čtvrtá lekce - soustředění Nymburk:
  • čtvrtou lekci
  • zkušební test
  • normu ČSN EN 60439-1 ed. 2
 • pátá lekce - poštou:
  • pátou lekci
  • zkušební test
 • šestá lekce - poštou:
  • šestou lekci
  • zkušební test
 • sedmá lekce - soustředění Nymburk:
  • sedmou lekci
  • zkušební test
  • normu ČSN EN 60204-1 ed. 2
  • normu ČSN EN 62305-3 ed. 2
  • normu ČSN EN 62305-4 ed. 2
  • Aktualizace CD ROM ELEKTRO
 • osmá lekce - poštou:
  • osmou lekci
  • zkušební test
 • devátá lekce - poštou:
  • devátou lekci
  • zkušební test
 • desátá lekce - soustředění Nymburk:
  • desátou lekci
  • zkušební test
  • publikace Příručka první pomoci

Tento výpis publikací, norem a materiálů, není zcela závazný. Například pokud vyjdou před zahájením kurzu nové normy nebo jiné publikace. Každému kurzu přizpůsobujeme sadu materiálů aktuálnímu stavu.

Jak probíhá školení:

 • první lekce - soustředění Nymburk:
  • nebezpečné účinky elektrického proudu
  • základní elektrotechnické pojmy, jednotky, vztahy a výpočty
  • elektrická měření
  • vznik, vývoj a funkce ochran před nebezpečným dotykovým napětím
 • druhá lekce - poštou:
  • značení vodičů, svorek a fází
  • druhy prostředí a prostorů
  • přehled ochran před dotykem, jejich předpisové provedení
  • uzemňování
  • příklady a výpočty
 • třetí lekce - poštou:
  • právní předpisy ve vztahu k bezpečnosti elektrických zařízení
  • bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
  • organizační bezepčnostní opatření
  • první pomoc při úrazech el. proudem
 • čtvrtá lekce - soustředění Nymburk:
  • rozvodná zařízení, jejich provedení, umístění
  • dimenzování a jištění vedení, druhy vedení a jejich uložení
  • rekapitulace znalostí
 • pátá lekce - poštou:
  • umístění a připojení strojních zařízení, přístrojů a spotřebičů
  • volba a umístění spínačů a zásuvek
  • kompenzace účiníku
 • šestá lekce - poštou:
  • elektrická zařízení v různých prostředích
  • elektrická zařízení v objektech občanské výstavby, v koupelnách apod.
  • prozatímní zařízení
 • sedmá lekce - soustředění Nymburk:
  • elektrická zařízení strojů
  • vnější a vnitřní ochrana před bleskem (před účinky atmosférické elektřiny)
  • zadání vypracovnání cvičných revizí
  • rekapitulace znalostí
 • osmá lekce - poštou:
  • opakování a rozšíření znalostí v oblastech:
   • ochrana před nebezpečným dotykovým napětím
   • pracovní předpisy
   • právní předpisy
 • devátá lekce - poštou:
  • opakování a rozšíření znalostí v oblastech:
   • rozvodná zařízení
   • elektrická zařízení ve zvláštních podmínkách
   • elektrická zařízení strojů
 • desátá lekce - soustředění Nymburk:
  • konzulatace k předešlým lekcím dle přání posluchačů
  • hodnocení vypracovaných cvičných revizních zpráv
  • předvedení měřidel na revize spotřebičů
  • software na zpracování revizních zpráv spotřebičů + označování spotřebičů
  • revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2
  • nácvik zkoušky včetně testů

Každá lekce obsahuje vždy několik otázek pro vypracování (zpravidla 10 - 20), tzv. domácí úkoly, které během kurzu zpracováváte a nosíte nám na opravu. My je v průběhu kurzu opravujeme a zasíláme zpět. Dále jsou do každé lekce vloženy tématické přílohy jako např. příklady výpočtů a schémat, dimenzování a jištění, transformátory, ukázkové revizní zprávy a mnoho dalšího.

V rámci kurzu proběhnou čtyři jednodenní soustředění (od 10:00 do 16:30) obsahující přednášky závažných témat, konzultace, dílčí testy a zpracování cvičné revize elektrické instalace a hromosvodu.

Přezkoušení:

 • probíhá v prostorách poboček TIČR (nezajišťuje PŠIS Nymburk)

Předepsané předpoklady na praxi elektro:

 • vyučení v elektrotechnickém oboru a alespoň 7 roků praxe, nebo
 • úplné středoškolské elektrotechnické vzdělání a alespoň 5 roků praxe, nebo
 • vysokoškolské elektrotechnické vzdělání a alespoň 3 roky praxe.

Ke zkoušce je nutné si připravit:

 • doklad totožnosti k nahlédnutí
 • doklad o dosaženém vzdělání (obor elektro)
 • doklad o zdravotní způsobilosti (je možné použít i ověření zdravotní způsobilosti od podnikového lékaře)
 • potvrzení délky a typu praxe
 • osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (min. §6)
 • cvičné revizní zprávy (vypracujete si je během školení).

Doplňující informace:

Od července 2005 již neexistuje osvědčení pro revizní techniky, které by mělo platnost na dobu neurčitou.
Přezkoušení je proto nutné vždy po 5 letech zopakovat. Pro rychlé a úspěšné zvládnutí přezkoušení Vám nabízíme  doškolovací kurz zakončený zkouškou.

Vyjádření účastníků kurzu:

» Přečtěte si « jak se cítí absolventi našeho kurzu po zvládnutí zkoušek. A co píší o průběhu zkoušek.


Aktuální (22. 2. 2018) obsazenost učebny (2/28 míst):

X X            
               
               
               


Přihláška na přípravný kurz
revizních techniků kategorie E2/A (od 18. 9. 2018)

Účastník
Titul:  
Jméno: *
Příjmení: *
Telefon:  
E-mail: *
Fakturační adresa:
 
*
*
*
 
 
Kontaktní osoba (pokud přihlášení vyřizuje někdo jiný):
 
 
 
Poznámka (např. jiná adresa pro zasílání)
       
Způsob úhrady:
  Na e-mail Vám zašleme proforma (zálohovou) fakturu s údaji pro platbu.  
 
za výše uvedeného účastníka částku 19.965 Kč na účet PŠIS Nymburk č. 445847191/0100 (var. symbol 189)
   
   
 
Kontrolní kód:
captchaZobrazit jiný kód
    *  
Vyplněné údaje nejsou odeslány, pokud se po stisku tlačítka ODESLAT neobjeví informace "Úspěšné odeslání formuláře".