Domů / Měřicí přístroje

METREL Eurotest XA St set (MI3105ST) - revize instalací a hromosvodů


Žádné hodnocení. Kód: MI3105ST
Špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6.
Výrobce: MetrelMetrel
Produkt již není v prodeji
METREL Eurotest XA St set (MI3105ST) - revize instalací a hromosvodů
Informace Detailní porovnání všech parametrů přístrojů EUROTEST uvádí tabulka  srovnani.pdf.

Vyhledávač produktů METREL v češtině - vyberte si dle svých potřeb ten správný přístroj.

Použití:

Měření spojitosti
Zkratový proud > 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor měřicích  vodičů.
Lze zvolit i měření malým proudem asi 7 mA; slouží k "propískávání" obvodů, běžnému měření odporů apod.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy
Přístroj má rozsáhlé možnosti měření zemních odporů: umožňuje měřit třívodičovou metodou, třívodičovou metodou + jedním klešťovým přístrojem bez rozpojování měřeného obvodu nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování měřeného obvodu a bez zatloukání sond! Dále lze měřit rezistivitu půdy.

Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MΩ. Bez přepojování měřicích vodičů lze zvolit, jaký izolační odpor se má měřit (např. N-PE, L-N apod.).

Test hlídačů izolace
V IT sítích lze provádět test hlídačů izolace a měření chybového unikajícího proudu při stavu jedné závady.

Měření proudových chráničů
Lze měřit proudové chrániče typu AC , A nebo B standardní a selektivní s jmenovitým reziduálním proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky I∆N: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud I∆ postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je měření dotykového napětí a zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!), současně zobrazí i činný odpor, indukční odpor a zkratový proud. Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení.
EurotestXA má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.
Pomocí adaptéru A 1143 lze měřit impedanci smyčky a sítě s velmi vysokou přesností při rozlišení 0,1 mΩ.

Sled fází
Přístroj indikuje sled fází a také chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Proud, unikající proud
Měří se klešťovým přístrojem; je zobrazována skutečná efektivní hodnota TRMS.

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)
Lze měřit průrazné napětí různých přepěťových ochran v rozsahu 50 ÷ 1000 V.

Měření osvětlení
Osvětlení lze měřit pomocí externí sondy.

Lokátor
Slouží k vyhledávání vodičů, pojistek, k určování proudových okruhů apod. Jako vysílač slouží EurotestXA, jako přijímač bezdotyková sonda R10K (Lokátor).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Při provádění některých měření, která potřebují přítomnost síťového napětí, přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Online monitor napětí a svorek  
Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použité.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC
Do paměti EurotestuXA lze uložit až 2000 měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software EuroLink, který je v češtině! Před měřením lze navíc pomocí software EuroLink vytvořit přesnou strukturu měřené instalace a tu přenést do Eurotestu! Následná revize a ukládání výsledků do paměti se tím urychlí.

Další vlastnosti

 • AUTO SEQUENCE® - automaticky provádí předem definované měřicí postupy. Tyto postupy může uživatel vytvářet a editovat.
 • Lze měřit v širokém rozsahu napětí (30 V / 50 V - 500 V) a kmitočtu (14 Hz - 500 Hz) sítě.
 • Nastavitelné mezní hodnoty umožňují automatické vyhodnocování výsledků měření.
 • Port RS 232 i USB pro připojení k PC.
 • Grafický displej s vysokým rozlišením 320x240 bodů.
 • Grafická funkce HELP zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu, příp.další informace.
 • PC software EuroLink v české verzi je součástí dodávky. Verze Pro umožňuje proti verzi Lite navíc vytvořit revizní zprávu.
 • EurotestXA má české menu.
 • Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
 • K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky (Další akumulátory s vyšší kapacitou a nabíječny s kvalitním a rychlým dobíjením).
 • Velmi malé rozměry a hmotnost.
 • Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.

Technické údaje:

Izolační odpory

Rozsah [MΩ] 0 ÷ 1000 (Un ≥ 500 V)    0 ÷ 200 (Un ≤ 250 V)
Rozlišení [MΩ] 0,01   0,1   1
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 20 MΩ, Un ≥ 500 V)
Un  50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
In 1 mA

Spojitost (200 mA)

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999 
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 19,99 Ω)
Un, Ik Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ≥ 200 mA

Vodivé spojení (7 mA)

Rozsah [Ω] 0,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*
Un, Ik Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ≤ 8,5 mA

Zemní odpory (třívodičová metoda nebo třívodičová metoda + jedny kleště)

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 199,9 Ω)
Aut. test odporu sond ano

Zemní odpory (dva klešťové přístroje)

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 39,9  
Chyba měření ± (10% z MH + 10 D)*... (0 ÷ 19,9 Ω)

Rezistivita půdy

Rozsah [kΩm] 0 ÷ 2000
Rozlišení [Ωm] 0,1   1   10   0,1k   1k
Zobrazený údaj ρ = 2πaRe  (a je rozteč sond nastavitelné v rozs. 0,1 ÷ 30 m)

Proudové chrániče - obecné údaje

Jmenovitý proud [mA] 10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
Typ proud. chrániče AC, A a B, standardní nebo selektivní

Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

Rozsah [V] 0,0 ÷ 99,9
Chyba měření (- 0 / +15 %) z MH ± 10 D... (0 ÷ 19,9 V)
Měřicí proud  < 0,5 I∆N

Proudové chrániče - vypínací čas

Rozsah - standard. FI [ms] 0 ÷ 300 (1 I∆N, I∆N)    0 ÷ 150 (2 I∆N)    0 ÷ 40 (5 I∆N)
Rozsah - selektivní FI [ms] 0 ÷ 500 (1 I∆N, I∆N)    0 ÷ 200 (2 I∆N)    0 ÷ 150 (5 I∆N) 
Chyba měření ± 1 ms ...(0 ÷ 40 ms)

Proudové chrániče standardní - vybavovací proud I∆, vypínací čas při vybavovacím proudu t∆ a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

Rozsah I∆ 0,2 I∆N ÷ (1,1 až 2,2 I∆N) - dle typu a I∆N proud. chrániče
Rozsah t∆ [ms] při I∆ 0 ÷ 300
Rozsah Ud [V] při I∆ 0,0 ÷ 99,9

Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud

Rozsah Z, R, Xl [Ω] 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 19999
Chyba měření Z ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 23,0 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz
Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)

Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud - měření bez vybavení proudového chrániče

Rozsah Z, R, Xl [Ω] 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 19999
Chyba měření Z ± (5% z MH + 10 D)* ... (0,00 ÷ 9,99 Ω)
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 23,0 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz

Skutečná impedance sítě a zkratový proud

Rozsah Z, R, Xl [Ω] 0 ÷ 19,9 kΩ
Rozlišení [Ω] 0,01   0,1   1   10   100
Chyba měření Z ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 199 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz
Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)

Velmi přesné měření skutečné impedance sítě/smyčky a zkratový proud pomocí adaptéru A 1143

Rozsah 0,0 ÷ 199,9 mΩ    200 ÷ 1999 mΩ
Chyba měření ± (5% z MH + 1 mΩ )*
Rozsah napětí 10 ÷ 440 V / 50 Hz
Měřicí proud max. 154 A / 10 ms (při 230 V),  max. 267 A / 10 ms (při 400 V)

Sled fází

Zobrazený výsledek 1.2.3 nebo 3.2.1.
Rozsah napětí/kmitočtu 100 ÷ 550 V / 14 ÷ 500 Hz

Napětí a kmitočet

Rozsah, chyba měření 0 ÷ 550 V      ± (2% z MH + 2 D)*
Rozsah, chyba měření 0,00 ÷ 999,99 Hz      ± (0,2% z MH + 1 D)*

Proud pomocí klešťového přístroje (TRMS)

Rozsah 0,0 ÷ 99,9 mA    100 ÷ 999 mA  1,00 ÷ 19,99 A
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)

Rozsah [V] 0 ÷ 1000
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*
Měřicí metoda  narůstajícím ss napětím se strmostí 500 V/s

Osvětlení - sonda typu B

Rozsah [lux] 0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
Chyba měření ± (5% z MH + 2 D)*
Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class B
Kosinová chyba < 2,5% pro úhel dopadu do ± 85°.
Spektrální chyba < 3,8% dle křivky CIE

Osvětlení - sonda typu C

Rozsah [lux] 0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
Chyba měření ± (10% z MH + 3 D)*
Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class C
Kosinová chyba < 3% pro úhel dopadu do ± 85°.

Lokátor - hledání vodičů, sledování proudových okruhů apod.

Princip Přístroj vysílá do instalace signál, přijímač R10K (Lokátor) jej vyhledává. Pracuje v instalaci pod napětím.

Síť IT - chybový unikající proud při stavu jedné závady

Rozsah [mA] 0,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*

Síť IT - test hlídačů izolace

Rozsah [mA] 0,0 ÷ 19,9
Rozsah odporů [kΩ] 20 - 650 (64 kroků)
Přesnost odporů ± 5%
* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

Všeobecně:

Napájení 6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor, rozměr AA (IEC LR6)
Displej maticový LCD 320 x 240 bodů
s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými  mezemi ano (lze vypnout)
Paměť až 2000 měření
Připojení k PC RS 232 a USB
Aut. vypínání ano
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie CAT III / 600 V
Krytí IP 40
Rozměry 230 x 103 x 115 mm
Hmotnost (bez baterií) asi 1,37 kg

Rozsah dodávky:

EurotestXA je dodávána ve dvou různých úrovních výbavy. Vlastní přístroj je v obou sadách shodný; rozdíl je pouze v rozsahu dodávaného příslušenství!

Rozsah dodávky EurotestXA
Euro set
EurotestXA
Standard set

Obj. číslo:

MI 3105 EU MI 3105 ST
Přístroj EurotestXA
Plug commander (síťová vidlice s dálkovým ovládáním funkcí TEST a MEM)
Univerzální měřicí kabel - kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek
Klešťový přístroj pro měření malých proudů, typ A 1018
- univerzální kleště pro veškerá měření proudů; také přijímací kleště při měření zem. odporů (tzn. pro měření pomocí dvou kleští jsou třeba také kleště A 1019)
-
Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů
NiMH akumulátor, 6 ks
Měřicí hroty: 1 ks černý, 1 ks modrý, 1 ks zelený
Krokosvorky: 1 ks černá, 1 ks modrá, 1 ks zelená
Řemen pro zavěšení přístroje na krk
Brašna na přístroj a příslušenství
Kabel RS 232 / PS 2
Kabel USB
CD Metrel (s anglickou dokumentací a vícejazyčným - včetně české verze - programem pro PC EuroLink)
Program verze Pro

Program verze Lite
CD ILLKO ( s českou dokumentací)
Příloha k návodu k používání v češtině, kalibrační list od výrobce v češtině, prohlášení shody od výrobce, záruční list, kartónový obal
Facebook Komentáře
Soubory

Měření

Popis

AUTOSEQUENCE

Rozsah dodávky (verze St set neobsahuje kleště)

Doplňky a související
MA1012 - vodič pro připojení sondy MA1012 - vodič pro připojení sondy Kód: MA1012
Skladem u dodavatele
442 Kč
Detail
IP4012 - krokosvorka, modrá IP4012 - krokosvorka, modrá Kód: IP4012
Skladem: 7 ks
167 Kč
Detail
IP4011 - krokosvorka, černá IP4011 - krokosvorka, černá Kód: IP4011
Skladem: 11 ks
167 Kč
Detail
MA1074 - proudové kleště přijímací MA1074 - proudové kleště přijímací Kód: MA1074
Skladem u dodavatele
5.905 Kč
Detail
MA1191 - lokátor, přijímač R10K MA1191 - lokátor, přijímač R10K Kód: MA1191
Skladem u dodavatele
6.570 Kč
Detail
MA1198 - magnetická kontaktní sonda MA1198 - magnetická kontaktní sonda Kód: MA1198
Skladem u dodavatele
750 Kč
Detail
Stojí za pozornost
GIGATESTpro - měřič izolace a přepěťových ochran GIGATESTpro - měřič izolace a přepěťových ochran Kód: IL1700 Sleva Sleva Doporučujeme Doporučujeme
Skladem: 6 ks
ŽLUTÉ 5 %
Zlevněno z 8.821 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 8.380 Kč
Detail
ZEROTESTpro - měřič impedance smyčky bez vybavení RCD ZEROTESTpro - měřič impedance smyčky bez vybavení RCD Kód: IL1720 Sleva Sleva Doporučujeme Doporučujeme
Skladem: 6 ks
ŽLUTÉ 5 %
Zlevněno z 8.458 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 8.035 Kč
Detail
FITESTpro - měřič proudových chráničů FITESTpro - měřič proudových chráničů Kód: IL1710 Sleva Sleva Doporučujeme Doporučujeme
Skladem: 2 ks
ŽLUTÉ 5 %
Zlevněno z 8.700 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 8.265 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.