Domů / Literatura a software / Literatura

Revize spotřebičů


Žádné hodnocení. Kód: L53 Produktové číslo: 8595167200537 Doporučujeme Doporučujeme
Postupy a návody pro revize elektrických spotřebičů.
Výrobce: PŠIS Nymburk
Produkt již není v prodeji


Revize spotřebičů

Revize spotřebičů
(Kontroly, revize a zkoušení elektrických spotřebičů a svařovacích zařízení)

Momentálně se připravuje aktualizované vydání této publikace.

Informace Chcete se stát revizním technikem elektrických spotřebičů?
Nabizíme Vám přípravný kurz zakončený přezkoušením na TIČR. Více informací »zde«.

Jste již revizní technik elektrických spotřebičů a chcete se zdokonalit v provádění revizí?
Nabizíme Vám jednodenní školení zaměřené na praktické měření na reálných spotřebičích! Více informací »zde«.

Příručka, která popisuje princip měřicích metod používaných při revizích a kontrolách elektrických spotřebičů a svařovacích zařízení. Dává návod na praktické využití těchto metod a upozorňuje na úskalí, která se při měření mohou vyskytnout.

Příručka je určena především technikům méně obeznámeným s problematikou provádění revizí spotřebičů, a proto se zabývá převážně revizemi běžných spotřebičů a ručního nářadí. Elektrická zařízení strojů jsou v ní zmíněna pouze okrajově, neboť lze předpokládat, že touto kategorií spotřebičů se budou zabývat již zkušení revizní technici.

Obsah:

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY MĚŘENÍ EL. SPOTŘEBIČŮ PŘI REVIZÍCH
1.1 TERMÍNY A DEFINICE
1.2 ČSN PLATNÉ PRO OVĚŘOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
1.3 OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ KONTROL A REVIZÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

2 MĚŘICÍ METODY
2.1 OVĚŘENÍ SPOJITOSTI OBVODU OCHRANNÉHO VODIČE
2.2 IZOLAČNÍ ODPOR
2.2.1 Měření izolačního odporu - požadavky ČSN
2.2.2 Problematika měření izolačního odporu
2.2.3 Izolační odpory u trojfázových spotřebičů
2.3 PROUD PROTÉKAJÍCÍ OCHRANNÝM VODIČEM
2.3.1 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem
2.3.2 Izolované uložení spotřebičů
2.3.3 Měření spotřebičů obsahujících elektronické prvky
2.3.4 Vliv stavu elektrické instalace na měření
2.4 DOTYKOVÝ PROUD
2.4.1 Měření dotykového proudu
2.4.2 Izolované uložení spotřebičů
2.4.3 Částečně vodivé díly spotřebiče
2.4.4 Měření spotřebičů obsahujících elektronické prvky
2.4.5 Vliv stavu elektrické instalace na měření
2.5 NÁHRADNÍ UNIKAJÍCÍ PROUD
2.5.1 Měření náhradního unikajícího proudu
2.5.2 Měření spotřebičů obsahujících elektronické prvky
2.5.3 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
2.5.4 Srovnání metod měření unikajícího proudu z hlediska jejich použitelnosti

3 KONTROLA A REVIZE ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE
3.1 PŘEDMĚT KONTROL A REVIZÍ
3.2 KONTROLA
3.3 REVIZE
3.3.1 Prohlídka při revizi
3.3.2 Měření při revizi
3.3.3 Zkouška chodu
3.3.4 Vyhodnocení revize a vyhotovení dokladu

4 MĚŘENÍ – PRACOVNÍ POSTUP
4.1 PROHLÍDKA - STANOVENÍ POSTUPU MĚŘENÍ PŘI REVIZI
4.1.1 Stanovení třídy ochrany
4.1.2 Elektronické prvky spotřebiče
4.1.3 Dotyku přístupné vodivé díly spotřebiče
4.2 SPOTŘEBIČE TŘ. I
4.2.1 Ověření spojitosti ochranného vodiče
4.2.2 Měření izolačního odporu
4.2.3 Měření unikajícího a dotykového proudu
4.2.4 Měření náhradního unikajícího a dotykového proudu
4.3 SPOTŘEBIČE TŘ. II
4.4 SPOTŘEBIČE TŘ. III

5 MĚŘENÍ - PRAKTICKÉ PROVEDENÍ
5.1 OVĚŘOVÁNÍ SPOJITOSTI OCHRANNÉHO OBVODU
5.1.1 Obecné zásady
5.1.2 Spotřebiče s pohyblivým přívodem zakončeným jednofázovou vidlicí
5.1.3 Spotřebiče s pohyblivým přívodem zakončeným trojfázovou vidlicí
5.1.4 Pevně připojené spotřebiče
5.2 MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO ODPORU
5.2.1 Obecné zásady
5.2.2 Spotřebiče tř. I s pohyblivým přívodem zakončeným jednofázovou vidlicí
5.2.3 Spotřebiče tř. II s pohyblivým přívodem zakončeným jednofázovou vidlicí
5.2.4 Spotřebiče s pohyblivým přívodem zakončeným trojfázovou vidlicí
5.2.5 Pevně připojené spotřebiče
5.2.6 Prodlužovací přívody
5.3 MĚŘENÍ PROUDU TEKOUCÍHO OCHRANNÝM VODIČEM
5.3.1 Obecné zásady
5.3.2 Spotřebiče s pohyblivým přívodem zakončeným jednofázovou vidlicí
5.3.3 Spotřebiče s pohyblivým přívodem zakončeným trojfázovou vidlicí
5.3.4 Pevně připojené spotřebiče jednofázové
5.3.5 Pevně připojené spotřebiče trojfázové
5.4 MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO PROUDU
5.4.1 Obecné zásady
5.4.2 Spotřebiče tř. I s pohyblivým přívodem zakončeným jednofázovou vidlicí
5.4.3 Spotřebiče tř. II s pohyblivým přívodem zakončeným jednofázovou vidlicí
5.4.4 Měření izolovaně uložených částí pevně připojených a trojfáz. spotřebičů
5.4.5 Měření náhodně uzemněných částí pevně připojených spotřebičů tř. II
5.4.6 Měření náhodně uzemněných částí pevně připojených a trojfáz. spotřebičů tř. I
5.4.7 Měření částečně vodivých dotyku přístupných částí
5.5 MĚŘENÍ NÁHRADNÍHO UNIKAJÍCÍHO PROUDU
5.5.1 Obecné zásady
5.5.2 Spotřebiče s pohyblivým přívodem zakončeným jednofázovou vidlicí
5.5.3 Spotřebiče trojfázové

6 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ REVIZE
6.1 VYHODNOCENÍ REVIZE
6.2 DOKLAD O REVIZI
6.2.1 Obsah dokladu o revizi podle ČSN 33 1600 ed. 2

7 KONTROLY A ZKOUŠENÍ SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
7.1 OBECNÁ USTANOVENÍ
7.2 PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY
7.2.1  Prohlídka
7.2.2  Spojitost ochranného obvodu
7.2.3  Izolační opor
7.2.4  Primární unikající proud
7.2.5  Unikající proud svařovacího obvodu
7.2.6  Napětí naprázdno
7.2.7  Zkouška funkce
7.3 DOKUMENTACE
7.4 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ
7.4.1 Odpor ochranného obvodu a izolační odpor
7.4.2 Unikající proud
7.4.3 Napětí svařovacího obvodu

8 PŘÍLOHY
8.1 PŘÍLOHA 1 - ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE
8.1.1 Kalibrace
8.1.2 Revize a kontroly
8.2 PŘÍLOHA 2 - TECHNICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE

ZKOUŠKY REVIZNÍCH TECHNIKŮ KATEGORIE E4/A
Nejčastější otázky a odpovědi v ústní části zkoušky

Stojí za pozornost
Zkušební testy Zkušební testy Kód: L52
Skladem: > 15
290 Kč
Detail
REVEXplus, brašna a 200 ks protokolů REVEXplus, brašna a 200 ks protokolů Kód: Revexplus SADA Výhodná SADA
Skladem 2 ks
14.320 Kč
Detail
REVEXprofi II, brašna, čtečka, tiskárna REVEXprofi II, brašna, čtečka, tiskárna Kód: Revexprofi II SADA Výhodná SADA
Skladem
31.832 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.