Domů / CD-ROM ELEKTRO

! CD-ROM ELEKTRO verze 46 - školy


Žádné hodnocení. Kód: CD 46 školy
Aktuální zkušební testy pro revizní techniky E2/A a E4/A. Výtahy z důležitých norem ČSN. Zákony a vyhlášky v plném znění. Formuláře pro revize. Postup při revizích podle ČSN 33 1600 ed. 2. V souladu se zák. č. 22/1997 Sb., nejsou na CD plné texty ČSN.
Výrobce: PŠIS NymburkPŠIS Nymburk
Skladem: 3 ks
1.310 Kč , plus doprava
(1.310 Kč/ks)
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do Listmania seznamu. Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
! CD-ROM ELEKTRO verze 46 - školy

Licenční verze pro školy
(verze 46 - duben 2021)

Tento produkt je určen pro školy, které dosud nevlastní licenční číslo k CD-ROM ELEKTRO. Mohou jej zakoupit pouze školy.
(Školy vlastnící licenční číslo mohou zakoupit tzv. aktualizaci.)

Popis produktu:

Usnadní práci všem elektromontérům, projektantům, revizním technikům, odborným školám a také všem, kteří se k výkonu této profese teprve připravují.
Na CD-ROMu najdete informace o více jak 3140 ks nejčastěji používaných norem elektro.
Zde je uveden jejich seznam ve formátu *.doc.
Informace o normách jsme pro Vás připravili tak, aby stručně shrnuly obsah norem, aby poskytly informace o jejich vydání a případně o náhradě a zrušení starších norem. Pokud spolu některé informace úzce souvisí, lze mezi nimi přepínat pomocí hypertextových odkazů.

O každé normě jsou na CD uvedeny tyto informace: přesné označení, název, třídicí znak, počet stran a datum jejího vydání. Dále jsou uvedeny stručné informace o obsahu normy. Aby byly splněny podmínky zákona č. 22/1997 Sb., nejsou na CD uvedeny úplné texty českých technických norem ani jejich části. V souladu s § 31 a § 34 zákona č. 121/2000 Sb. jsou na CD uvedeny pouze nezbytné údaje nutné k pochopení významu normy.

Úplné texty českých technických norem dodává Česká agentura pro standardizaci (ČAS) a také PŠIS »zde«.

Ukázky z CD-ROMu ELEKTRO najdete na našem YouTube kanálu. 

Obsahuje zpracované otázky pro RT, které se používají u zkoušek od března 2020!

  Na CD-ROMu ELEKTRO je uvedeno:
 • SVN - stručné výtahy z norem
  • Ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) jsme zavedli novou službu!
   • Uživatel CD-ROM ELEKTRO, který má zároveň u ČAS zaplacen přístup do  ČSN online, může pomocí vloženého odkazu rychle získat úplný text normy.
  • seznam všech SVN (pouze platných, zrušených i platných, nově vložených a zrušených), např.:
  • seznam zrušených SVN
  • seznam nově vložených norem (od verze 30 do verze 46)
 • "Pomůcky"
  • přehled stupňů krytí
  • určení vnějších vlivů - interaktivní formulář s vysvětlením všech vlivů
  • lhůty revizí el. instalací, spotřebičů ...
  • značení vodičů, spínačů, svítidel, RCD, zdravotnických zařízení, atd.
  • ochranná pásma v energetice
  • hromosvody, pasivní ochrana, antény
  • uličky v rozvodnách
  • dokumenty potřebné pro činnost elektro
  • postup měření zemních odporů a uzemnění
  • koupelny
  • druhy napětí, venkovní zásuvky
  • výpočet impedance smyčky
  • přehled sítí TN, IT, TT
  • pravidla pro uzemňování vodiče PEN (PE)
  • první pomoc atd.
 • zákony, vyhlášky, nařízení vlády v plném znění -
  • z oboru elektro např.
   • vyhláška č. 50/1978 Sb.
   • zákon č. 174/1968 Sb.
   • zákon č. 251/2005 Sb.
   • vyhláška. č. 73/2010 Sb.
   • zákon 505/1990 Sb.
  • bezpečnosti práce např.
   • nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
   • nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
   • zákon č. 309/2006 Sb.
  • podnikání např.
   • Zákon č. 262/2006 Sb.
   • zákon č. 455/1991 Sb.
   • zákon č. 586/1992 Sb.
  • energetiky např.
   • zákon č. 458/2000 Sb.
   • zákon č. 406/2000 Sb.
   • vyhláška č. 16/2016 Sb.
   • cenová rozhodnutí ERÚ
  • výbuch
   • vyhláška č. 22/1989 Sb.
   • vyhláška č. 74/2002 Sb.
  • dráha + doprava
   • vyhláška č. 101/1995 Sb.
   • zákon č. 266/1994 Sb.
   • vyhláška č. 341/2014 Sb.
  • zdravotnictví
   • nařízení vlády č. 89/2021 Sb.
   • zákon č. 268/2014 Sb.
  • stavba
   • vyhláška č. 23/2008 Sb.
   • vyhláška č. 78/2013 Sb.
   • zákon č. 183/2006 Sb.
   • vyhláška č. 499/2006 Sb.
  • prohlášení o shodě
   • zákon č. 22/1997 Sb.
   • zákon č. 90/2016 Sb.
  • přehledný seznam zákonů (více jak 130 zákonů, vyhlášek a nařízeních vlády v posledním platném znění);
 • zpracované otázky a odpovědi pro zkoušky RT E2/A, E3/A a E4/A (aktualizované znění platné od 1. 3. 2020!) v těchto formátech:
  • otázka + tři odpovědi a), b), c)
  • otázka + tři odpovědi a), b), c) + vysvětlení odpovědí
  • program testů, který simuluje zkoušky na TIČR (§9). Vypracováno pro rozsahy E2/A, E3/A a E4/A (470 otázek).
  • kartičky do tisku - pro snadnou přípravu ke zkouškám
 • formuláře
  • vzorové revizní zprávy
   • VZOR revize systému ochrany před bleskem LPS
   • VZOR zprávy o revizi elektrické instalace - dle nové ČSN 33 2000-6 ed. 2
  • VZOR protokolu EU prohlášení o shodě
  • formuláře vyplňovací v PDF a XLS pro
   • revize elektrické instalace
   • revize systému ochrany před bleskem LPS (hromosvody)
   • "revize" strojních zařízení dle NV 378/2001 Sb.
   • pro určení vnějších vlivů - vyplňovací
   • příkazu "B"
   • záznamu o úrazu
   • formuláře na kontrolu svářeček
   • revize spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 atd.
    • revize jednoho spotřebiče na jednu stran (PDF)
    • revizní karta s několika revizemi na stránce + popis měřicího přístroje (XLS)
    • revizní karta s několika revizemi na stránce obdova žlutých karet (PDF+XLS)
 • soubor otázek (540 otázek) a testů pro zkoušky elektrotechniků z vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro §5, §6, §7, §8 a §10;
  ( shodné s knihou Zkušební testy )
  • testování 540 otázek (kliknutím na otázku se zobrazí správná odpověď
  • přes 60 připravených šablon pro zkoušky
   • prázdná šablona testu na vyplnění
   • otázky přímo k uvedenému testu (cca 7stran)
   • šablona na opravu (pro zkoušejícího)
 • průvodce normou ČSN 33 1600 ed. 2
 • aktualizované adresy na ÚNMZ, TIČR, OIP, ČKAIT, ČAS, atd...
Veškeré informace je možné velice snadno vyhledávat a následně i tisknout.
 
Toto CD ROM je každých půl roku aktualizováno (duben/říjen)
Je možné si s námi dohodnout i automatické zasílání aktualizací CD ROMu ELEKTRO na dobírku každých půl roku nebo jednou ročně. Stejně jako to udělo již několik set spokojených uživatelů.
CD ROM ELEKTRO je možné spustit na každém PC, kde je nainstalován program ADOBE READER od verze 9 (doporučena poslední verze READER DC - instalace je součástí CD ROM ELEKTRO). 
Počet PC (uživatelů), na kterých bude produkt používán v rámci jednoho zaregistrovaného uživatele (nebo jedné firmy), není omezen.
 
Pokud se zúčastníte jakéhokoli námi pořádaného kurzu pro revizní techniky

je vždy součástí tohoto kurzu licenční verze CD-ROM ELEKTRO!

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.